Felelős Forrás

A Forevermark ígérete nemcsak azt jelenti, hogy a Forevermark gyémántok szépek és ritkák, hanem azt is, hogy felelős forrásból származnak. A Forevermark felelős kitermelésre vonatkozó követelményei a gyémántok egész útja során érvényesülnek, ennek köszönhetően a vásárló minden Forevermark gyémántot büszkén viselhet vagy adhat ajándékba. A Forevermark büszke arra, hogy felelős forrásból származó alapelvével élen jár az egész gyémántiparágban.

Válogatott Bányák

A Forevermark számos üzleti, társadalmi és környezetvédelmi alapszabályt fektetett le, melyeket minden bányának tiszteletben kell tartania. A bányákat elsősorban a származási ország, másodsorban az egyes gyémántkitermelő vállalatok szerint értékelik. A lehetséges országokat különféle változók szerint választják ki, ilyen pl. a Kimberley-folyamatban való részvétel, bizonyítottan pozitív emberi jogi helyzet, stabil és elfogadható politikai és társadalmi-gazdasági környezet.

Ha egy ország alkalmasnak bizonyul, a Forevermark megvizsgálja az ott található gyémántkitermelő bányászvállalatokat. A vállalatoknak többféle feltételnek kell megfelelniük, többek között annak, hogy jegyezzék őket egy elismert részvénytőzsdén. A Forevermark az egyes bányák tényleges működését is vizsgálja, például a vállalatvezetést és a munkavállalók helyzetét, elsősorban a munkahelyi biztonság, de a juttatások, így pl. a képzés, az oktatás szempontjából is.

A Forevermark ígéretének fontos alapja, hogy a gyémántokat kitermelő bányák nemcsak cégünk szigorú politikai, pénzügyi, társadalmi és környezetvédelmi követelményeinket tartják be, hanem az ott élő közösségek javát is szolgálják. A Forevermark ellenőrzi, milyen hatással van a bánya működése a környék életére, milyen az egészségügy, az oktatás, a szakképzés helyzete, hogyan fejlesztik a helyi közösség infrastruktúráját, és milyen környezetvédelmi és ökológiai gyakorlatot folytatnak.

A Forevermark gyémántok botswanai, namíbiai, dél-afrikai, ausztráliai és kanadai bányákból kerülnek ki.

A Környezet Megóvása

A Forevermark olyan bányákból szerzi be a gyémántokat, amelyek a környezet megóvását szem előtt tartva végzik tevékenységüket. Például a De Beers által üzemeltetett bányák körül csaknem 200 000 hektárnyi területet természetvédelmi célokra különítettek el – ez ötszöröse a bányászat ökolábnyomának, és kétharmad akkora, mint a Yosemite Nemzeti Park. Botswanában a Jwaneng bánya egy 17 000 hektáros vadasparkot tart fenn, mely több mint 1700 állatnak ad otthont, és a botswanai Gepárdvédelmi Központ egyik terepmunkarészlegének is helyet biztosít. Az Orapa bánya orrszarvú-rezervátumot alapított, mely az állatfaj védelme mellett fenntartható turizmussal is foglalkozik.

A Vízfogyasztás Ökolábnyomának Csökkentése

A vízhiány az egész világot fenyegeti. A Forevermark gyémántjainak lelőhelyei közül sok hathatósan törekszik arra, hogy csökkentse vízfogyasztásának ökolábnyomát. A De Beers csoport Marine Namibia hajóflottája, mely a namíbiai partoknál folytat gyémántbányászatot, a feldolgozáshoz ugyanezen okból tengervizet használ. A hajók fedélzeti édesvíz-igényét pedig a tengervíz sótalanításával elégítik ki. A De Beers Group dél-afrikai bányáinál az újrahasznosított víz a teljes édesvíz-használat mintegy 50%-át teszi ki.

A Közösségek Egészségügyi Ellátása

A Forevermark gyémántjai olyan bányákból kerülnek ki, amelyek fenntartható tevékenységgel veszik ki részüket az őket üzemeltető közösségek életéből. A botswanai Orapa bányánál található kórház az ország egészségügyi minisztériumával együttműködve területi kórházként is üzemel, így nemcsak a bánya dolgozóinak és családtagjaiknak nyújt orvosi ellátást, hanem a helyi közösségek tagjainak is, ami 600 km-es körzetben 64 ezer embert jelent.

A Kimberley-folyamat követelményein túl

A Kimberley-folyamat egy nemzetközi tanúsítványprogram, melyet 2003-ban hoztak létre a „konfliktussal terhelt” – illegálisan, háborús konfliktusok finanszírozására felhasznált – gyémántok kereskedelmének megakadályozására.

A Forevermark olyan kitermelési szabványokat alakított ki, amelyek a még nagyobb vásárlói bizalom érdekében a Kimberley-folyamatot is túlteljesítik. A Kimberley-folyamat ugyanis csak a származási országot veszi figyelembe, míg a Forevermark az egyes bányákat, bányavállalatokat is. A Kimberley-folyamatban részt vevő országok közül nem mindegyik minősült alkalmasnak arra, hogy a Forevermark gyémántjainak forrása legyen, mert nem felelt meg maradéktalanul a cég szigorú társadalmi, üzleti és környezetvédelmi normáinak. Ráadásul az alkalmasnak talált országok esetén is csak a jóváhagyott bányákból származó gyémántok válnak jogosulttá a Forevermark név viselésére.

Független auditálás

Kivétel nélkül minden Forevermark gyémántművesnek be kell tartania a cég saját, tisztességes szállítási láncra vonatkozó szabványát, azaz a feldolgozás nyomon követésére szolgáló eljárást, hiszen ez a Forevermark felelős forrásból származó gyémántokra szóló ígéretének alapköve. Ez az eljárás gondoskodik arról, hogy minden Forevermark gyémántot folyamatosan figyelemmel kísérjenek, s meggyőződjenek arról, hogy mindegyiket jóváhagyott bányában termelték ki.

Nyomon Követés

Ez azt jelenti, hogy a Forevermark jelének viselésére jogosult gyémántokat az egész szállítási láncon keresztül, a lelőhelytől a csiszolóműhelyig minden más gyémánttól elkülönülten kezelik. A leendő Forevermark gyémántokat a feldolgozási folyamat minden egyes pontján egyértelműen azonosítják, mind fizikailag (pl. meghatározott színű tárolók segítségével), mind pedig a dokumentációban.

Csiszolás: A Közösség Javára

Ahogy a Forevermark gyémántok kizárólag jóváhagyott bányákból származhatnak, csiszolásukat is csak a jóváhagyott Forevermark Gyémántművesek végezhetik. Gyémántműveseinket nem csupán remek mesterségbeli tudásuk alapján választjuk ki, hanem attól függően is, hogy eleget tesznek-e a Forevermark üzleti, társadalmi, környezetvédelmi elvárásainak. Tudjon meg többet arról, hogy partnereink mit tesznek a helyi közösségekért.

Befektetések a közösségek javára

1969-ben alapított indiai gyémántműves partnerünk, a Venus Jewel kimagaslóan etikus alapelveiről ismert. A vállalat támogatja Szúrat városának műszaki főiskoláját, Gudzsarát állam kormányzati leányiskolai alapítványát, valamint a törzsi területeken működő iskolákat. Rendszeresen nyújtott közvetlen segítséget a kormányzati és civil szervezeteknek a természeti katasztrófák elhárításában.

Munkalehetőségek teremtése

Namíbiában, ahol a csökkent munkaképességű lakosság 99%-a munkanélküli, két partnerünk, a Schachter és a Namdar nagy arányban alkalmaz ilyen gyémántműveseket csiszolóműhelyében. A Schachter és a Namdar hallássérültés mozgáskárosultakból álló csoportokat foglalkoztatnak. Nemcsak a munkagépeket és a felszereléseket alakították át kerekes székes dolgozóik számára, hanem egy járművet is beszereztek, mellyel némi átalakítás után a munkahelyükre tudják szállítani őket.

A szaktudás átadása

A több mint 100 éves gyémántipari múlttal rendelkező botswanai Shrenuj, a Forevermark Gyémántműves partnere 2009-ben kapta meg iparűzési engedélyét. A helyi közösségből beszéd- és halláskárosult embereket tanítottak meg a gyémántcsiszolás rejtelmeire, akik ma a cég munkaerejének több mint 30 százalékát teszik ki.

Hivatalos gyártók és ékszerészek

Mivel gyémántjainkat útjuk minden állomásán gondos felügyelet alatt szeretnénk tartani, ezért kizárólag hivatalos Gyártóinkkal és Ékszerészeinkkel működünk együtt, akik betartják a Forevermark tisztességes tevékenységre vonatkozó normáit. A Forevermark Gyártóitól és Ékszerészeitől elvárjuk, hogy dolgozóikkal méltányosan, a helyi és nemzetközi előírásoknak megfelelőenbánjanak, és gondoskodjanak arról, hogy ne tegyenek jelentős kárt a környezetben.

Független auditálás

Gyémántfeldolgozó partnereinket minden évben független auditorok ellenőrzik, elsősorban a Société Générale de Surveillance (SGS), a világ legnagyobb független auditáló cége, az etikus szállítási láncok specialistája. Ezenfelül, a nagy tekintélyű British Standards Institution (BSI) intézettel együttműködve megalkotott, Tisztességes szállítási láncra vonatkozó Eljárásunk szintén rendszeres ellenőrzésekkel támogatja törekvésünket.