FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

A HONLAP HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN
(Legutóbbi módosítás: 2018. május)

E Feltételek és kikötések (a továbbiakban „Feltételek”), a bennük hivatkozott dokumentumokkal együtt meghatározzák azokat a jogi szabályokat és feltételeket, amelyek a De Beers Forevermark Limited által üzemeltetett www.forevermark.com honlap, vagy bármilyen, a De Beers Forevermark Limited által a www.forevermark.com oldallal, beleértve a Kína tekintetében meglévő, www.forevermark.cn domain-t, összefüggésben működtetett online vagy mobil weboldal (összefoglalóan: a „Honlap”) Ön által történő használatára vonatkoznak.  A De Beers Forevermark Limited korlátolt felelősségű társaság, amely Angliában és Walesben van regisztrálva a 06501918 számon, székhelye a 20 Carlton House Terrace,, London, W1Y 5AN. címen található. EU-adószámunk: GB243565264.

E Feltételekben előforduló minden „miénk”, „minket” vagy „mi” hivatkozás a De Beers Forevermark Limited vállalatra utal.

A Honlap Ön által történő használatával (ideértve a Honlapra való belépést, a böngészést vagy a Honlap használatára történő regisztrációt) megerősíti, hogy Ön feltétel nélküli elfogadja ezen Feltételeket, továbbá Ön köteles ezen Feltételeket betartani.

Fenntartjuk a jogot, hogy ennek az oldalnak a megváltoztatásával a Feltételeket bármikor módosíthassuk. Ilyen esetben a Honlap Ön általi folytatólagos, a Honlapon közzé tett módosításokat követő használata a módosított Feltételek elfogadását jelenti. A módosított feltételek felülírják a Feltételek minden korábbi változatát. Kérjük, látogasson el rendszeresen erre az oldalra, hogy tudomást szerezzen bármilyen, általunk kezdeményezett változtatásról, mivel ezek Önre nézve kötelező érvényűek. 

AMENNYIBEN EZEKET A FELTÉTELEKET NEM FOGADJA EL, NEM HASZNÁLHATJA A HONLAPOT.

1. Egyéb vonatkozó feltételek

Ezek a Feltételek a hivatkoznak a következő kiegészítő feltételekre, amelyek szintén az Ön Honlap-használatára vonatkoznak:

•  Adatvédelemre és a sütik használatára vonatkozó politikánk, amely meghatározza azokat a feltételeket, amelyekkel összhangban az Öntől bekért, illetve az Ön által megadott személyes adatokat kezeljük. A Honlap használatával Ön szavatolja, hogy az Ön által megadott adatok helytállóak.

•  Az Elfogható Használatra vonatkozó Politikánk, amely meghatározza a Honlap használatának engedélyezett és tiltott módjait. A Honlap használata során be kell tartania az ebben foglaltakat.

2. A Honlaphoz való hozzáférés

A Honlaphoz való hozzáférés ideiglenes alapon engedélyezett, időről időre változtathatunk a Honlapon, és minden előzetes értesítés nélkül, bármikor, részben vagy egészben megváltoztathatjuk, felfüggeszthetjük vagy visszavonhatjuk a Honlap tartalmát.

3. Jogok

A Honlapon lévő minden anyaghoz és tartalomhoz (ideértve, de nem kizárólagosan, a szövegeket, képeket, weboldalakat, hangokat, továbbá a – kódokat, az illesztőfelületet és a Honlapstruktúrát is magában foglaló – szoftvert, a videófelvételeket, valamint a megjelenést, az érzetet, a dizájnt és ezek összhatását) fűződő jogok a mi, illetve licenctulajdonosaink tulajdonában vannak. Ön a Honlapon lévő anyagokat a közösségi média útján jogosult megosztani, de kizárólag a honlapon közzétett közösségi média megosztásra szolgáló ikonok használatával, kizárólag az Ön saját törvényes, személyes és nem kereskedelmi céljaira. Minden egyéb letöltés, újbóli közzététel, többszörözés vagy bármely más használata a Honlapon közzétett anyagoknak vagy tartalmaknak, legyen az elektronikus, papír-alapú vagy egyéb –szigorúan tilos, szellemi tulajdonjogokat sérthet, és egyéb jogszabályokba ütközhet világszerte. Ön elfogadja, hogy az említett anyagokat és/vagy tartalmat csak ezen Feltételek szerint vagy az általunk, illetve licenctulajdonosaink által adott kifejezett, írásbeli hozzájárulásnak megfelelően használhatja fel, és előzetes, írásbeli hozzájárulás nélkül ezek nem másolhatók, nem sokszorosíthatók, nem adhatók elő nyilvánosan, nem terjeszthetők, kereskedelmi célra nem használhatók fel, nem adaptálhatók, nem fordíthatók le, nem módosíthatók, nem vonhatók össze, nem bocsáthatók más rendelkezésére, nem hozhatók létre ezekből származó alkotások, illetve nem használhatók fel kereskedelmi célokra. A Honlapot vagy annak bármely részét vagy tartalmát nem ajánlhatja fel megvételre, illetve nem forgalmazhatja semmilyen médiumon keresztül. Semmilyen módon és semmilyen eszközzel nem gátolhatja a Honlap működtetését vagy használatát, illetve ezzel nem próbálkozhat, ideértve, de nem kizárólagosan, a spamming és hacker tevékenységeket, számítógépes vírusok vagy time bomb tartalmak feltöltését, vagy egyéb más módszert, amelyet e Feltételek rendelkezései szigorúan tiltanak.

4. Szellemi tulajdon

Hacsak kifejezetten másként nem jelezzük, mi vagyunk a tulajdonosai és/vagy jogosult felhasználói a Honlapon megjelenő vagy a Honlapon belül előforduló összes kereskedelmi védjegynek, kereskedelmi névnek, szolgáltatási védjegynek, dizájnvédjegynek, szabadalomnak, szerzői jognak, adatbázishoz fűződő jognak és minden egyéb szellemi tulajdonnak. A Feltételekben leírtak kivételével a Honlap használata nem ruházza fel Önt semmilyen joggal, jogcímmel, érdekeltséggel vagy licencjoggal semmilyen említett, a Honlapon Ön által elérhető szellemi tulajdont illetően. A Feltételekben leírtak kivételével a szellemi tulajdon bármilyen használata vagy másolása szigorúan tilos. Ezen a Honlapon semmi sem értelmezhető úgy, hogy hallgatólagosan, az estoppel elv alkalmazásával vagy egyéb módon feljogosítana bármilyen, a Honlapon szereplő kereskedelmi vagy szolgáltatási védjegy és embléma használatára vonatkozó licenc vagy jog birtoklására a mi vagy azon harmadik személy előzetes írásbeli engedélye nélkül, aki a Honlapon megjelenő kereskedelmi vagy szolgáltatási védjegy vagy embléma tulajdonjogát gyakorolja. A Honlapon megjelenő kereskedelmi vagy szolgáltatási védjegyek, emblémák Ön által történő felhasználása – az itt tárgyalt kivételek figyelembe vételével – szigorúan tilos.

5. Szavatosságvállalás kizárása

Ez a Honlap (ideértve a Honlapon megjelenő bármilyen információt, anyagot, szöveget, grafikus tartalmat, hivatkozást vagy egyéb elemet) „jelen formájában”, „minden hibájával” és „a rendelkezésre álló módon”, bármiféle szavatosságvállalás nélkül áll rendelkezésre.    A törvényben megengedett határokig kizárunk minden kikötést, szavatosságot, nyilatkozatot vagy egyéb feltételt, amely a Honlapra vagy annak tartalmára vonatkozhat, legyen az kifejezett vagy hallgatólagos. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem vállalunk kötelezettséget a tartalom folyamatos frissítésére, és így az egy adott időpillanatban akár elavult is lehet. Nem vállalunk garanciát arra, hogy a Honlap vagy a rajta lévő tartalom minden hibától mentes és hiánytalan. A Honlapot „jelen formájában” és bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos szavatosság nélkül bocsátjuk használatra.

Nem szavatoljuk a Honlap vírusmentességét sem. Bár minden ésszerű intézkedést megteszünk a Honlap biztonsága érdekében, Ön elfogadja, hogy az internet nem teljesen biztonságos médium: nem biztosítunk sem kifejezett, sem hallgatólagos szavatosságot arra, hogy az Ön által ezen a Honlapon vagy a Honlap által közzétett információ vagy egyéb anyag biztonságban van a jogosulatlan hozzáférés vagy felhasználás szempontjából.

A Honlap karbantartás, a számítógépes eszközök meghibásodása vagy egyéb más okok miatt időnként elérhetetlenné válhat. Ezzel kapcsolatban – bármilyen okból is következzen be a hozzáférés lehetetlenné válása – nem vállalunk Önnel szemben semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget.

Ha Ön elégedetlen a Honlappal, akkor az Ön kizárólagos jogorvoslata a problémára a Honlap használatának megszüntetése.

6. Harmadik személy által nyújtott szolgáltatások

Ez a Honlap hivatkozásokat tartalmazhat más – a hatáskörünkön kívül álló – weboldalakra. Ezekre a Honlapokra, illetve ezek tartalmára vonatkozóan nem vállalunk semmilyen felelősséget. Az ilyen hivatkozásoknak az oldalainkon való szerepeltetése nem jelenti az érintett weboldalak tartalmára, az oldalak által képviselt termékekre, szolgáltatásokra, vagy a weboldalak üzemeltetőire vonatkozó jóváhagyásunkat, vagy az említettekre vonatkozó szavatosságvállalásunkat. Mivel nincs befolyásunk ezen, harmadik személy által üzemeltetett weboldalakra küldött vagy azok által gyűjtött információkra, Önnek el kell olvasnia ezen weboldalak adatvédelmi politikáját és a használatuk feltételeit. Nem tartozunk felelősséggel semmilyen kárért, veszteségért vagy kiadásért (még ha az előrelátható is volt), amely arra vezethető vissza, hogy Ön e harmadik személy által üzemeltetett weboldalakat használja, és nem vállalunk felelősséget bármely más, a mi Honlapunk által hivatkozott weboldal tevékenységéért vagy ügyfélinformációs gyakorlatáért sem.

7. Hivatkozás a Honlapunkra

Ön közzé tehet a Honlapunkra vonatkozó hivatkozást, feltéve, hogy azt tisztességes és jogszerű módon teszi, és nem rontja megítélésünket, illetve nem húz hasznot abból. Ön nem alkalmazhat a Honlapunkra irányuló keretes (frame) vagy mély hivatkozást. A weboldalnak, amelyen a hivatkozást elhelyezi, minden szempontból meg kell felelnie az elfogadható felhasználásra vonatkozó politikánknak és a vonatkozó törvényeknek. Nem hozhat létre olyan hivatkozást, amely olyan, részünkről meglévő hozzájárulást, kapcsolatot vagy jóváhagyást sugall, amely valójában nem létezik.

8. Az Ön felelőssége

Megfelelő független információforrások és/vagy hatóságok segítségével minden esetben ellenőriznie kell az ezen a Honlapon közzétett információkat, mielőtt azokra támaszkodna, vagy azok alapján cselekedne. Amikor bármilyen anyagot letölt a Honlapról, az Ön felelőssége a vírusellenőrző program használata, és annak biztosítása, hogy a program kompatibilis legyen az Ön számítógépes eszközeivel. Abban az esetben, ha Ön harmadik személyekre vonatkozó információt közöl velünk, Ön szavatolja, hogy rendelkezik a harmadik személynek az információ megosztására vonatkozó hozzájárulásával, és a harmadik személyt tájékoztatta az ilyen információk általunk történő lehetséges felhasználási irányairól, továbbá az Adatvédelemre és a sütik használatára vonatkozó politikánk, melyet a harmadik személy el is fogadott.  Önnek azt is ellenőriznie kell, hogy az Ön által megadott információ nem tartalmaz a vonatkozó törvények vagy előírások által tiltott tartalmat. Ha ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, akkor Ön felel mindazon kárért vagy veszteségért, amelyet ebből kifolyólag elszenvedünk.

Ha biztonsági eljárásaink keretében Ön felhasználói azonosító kódot, jelszót vagy egyéb adatot kap vagy választ, az ilyen információkat bizalmasan kell kezelnie. Nem oszthatja meg ezeket harmadik személlyel. Ha tudomására jut vagy gyanítja, hogy Önön kívül bárki más ismeri a felhasználói azonosító kódját vagy jelszavát, haladéktalanul értesíteni köteles minket a következő e-mail címen: support@forevermark.com.

9. A felelősség kizárása

E Feltételek közül semmi sem zárja ki vagy korlátozza haláleset vagy személyi sérülés esetén fennálló felelősségünket, amennyiben az általunk elkövetett gondatlanságra, csalásra vagy csalárd szándékú félrevezető magatartásra vezethető vissza, vagy bármilyen egyéb felelősségre, amely nem zárható ki az angol vagy egyéb vonatkozó törvények értelmében. Az előbbiek fenntartásával, nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy kiadásért, legyen az szerződés vagy szerződésen kívüli károkozás (ideértve a hanyagságból adódó károkat), jogszabályi vagy egyéb kötelezettség megszegésének az eredménye, még ha az előre látható is volt, és amelyet Ön vagy bármilyen harmadik személy szenvedett el a Honlap Ön általi használata következtében, vagy a következőkkel kapcsolatban:

• Honlapunk használata vagy a használat képtelensége,
• bármilyen, harmadik személyhez köthető szoftver, amelyet Ön a Honlapról töltött le, vagy
• a Honlapunkon megjelenített bármilyen tartalom felhasználása vagy arra való hivatkozás.

Amennyiben Ön üzleti felhasználó, kérjük, vegye figyelembe, hogy kifejezetten elutasítunk minden felelősséget a következőkkel kapcsolatban:

• elmaradt haszon, forgalom, üzlet vagy bevétel,
• üzemszünet,
• remélt megtakarítások elmaradása,
• üzleti lehetőségek, a cégérték vagy jó hírnév elvesztése, vagy
• bárminemű közvetett vagy következményes kár vagy veszteség.

Ha Ön fogyasztói felhasználó, kérjük, vegye figyelembe, hogy Honlapunkat kizárólag hazai és magánjellegű használatra tartjuk fenn. Ön elfogadja, hogy nem használja Honlapunkat kereskedelmi vagy üzleti célokra, és mi nem tartozunk Önnek semmilyen kártérítési felelősséggel bárminemű elmaradt haszonért, elveszített üzletért, az üzletmenet megszakadásáért vagy üzleti lehetőségek elvesztéséért.

Nem tartozunk felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely arra vezethető vissza, hogy Ön a Honlapunkat használva, arról tartalmakat letöltve, vagy bármilyen más weboldalon lévő hivatkozás útján azzal kapcsolatba kerülve számítógépes vírusoknak, elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadásnak vagy egyéb, technológiailag káros, az Ön számítógépes eszközeit, programjait, adatait vagy egyéb saját anyagait megfertőzni képes anyagoknak van kitéve.

Nem vagyunk felelősek üzemeltetési szolgáltatásokkal, szerverekkel, internetszolgáltatókkal, telefonhálózatokkal vagy telefonszolgáltatásokkal kapcsolatos problémákért, vagy bármely sérülésért vagy kárért, amely egy felhasználó vagy bármely más személy számítógépében, mobil telefonjában vagy bármely egyéb hardverében vagy szoftverében következik be a Honlaphoz kapcsolódó anyagok letöltése vagy használata következtében vagy azzal összefüggésben, illetve általánosságban az internethez kapcsolódó anyagok letöltése vagy használata következtében vagy azzal összefüggésben.

Fenntartjuk a jogot minden olyan kereset esetén a kizárólagos védelemre és annak irányítására, amely az Ön által velünk szemben vállalt megtérítési kötelezettségvállalások megszegésére vezethető vissza (ha Ön fogyasztó, ez arra utal, ha Ön felelősséget vállalt a minket érő kárért vagy veszteségért), és Ön elfogadja, hogy teljes mértékben együttműködik velünk e keresetek esetén a védekezésben.

10. Az Ön által megadott információk

Ha Ön olyan funkciókat használ, melyek lehetővé teszik tartalom feltöltését számunkra vagy a Honlapunkra, vagy kapcsolatfelvételt a Honlap más felhasználóival, eleget kell tennie az Elfogadható Használatra vonatkozó Politikánkban foglalt normáknak.

Ön szavatolja, hogy bárminemű ilyen hozzájárulás összhangban áll az említett normákkal, és Ön kötelezettséggel tartozik velünk szemben, és megtérítési kötelezettséget vállal ezen szavatosság bárminemű megszegése esetén. Ha Ön fogyasztó felhasználó, ez az Ön esetében azt jelenti, hogy Ön felelősséggel tartozik minden veszteségért és kárért, amelyet az Ön kötelezettségszegéséből adódóan elszenvedünk. Jogunkban áll, hogy eltávolíthassunk bármilyen, Ön által a Honlapra feltöltött tartalmat vagy közleményt, amennyiben az a véleményünk szerint nem felel meg az Elfogadható Használatra vonatkozó Politikánkban foglalt normáknak.

Minden tartalom – legyen az nyilvánosan közzétett vagy bizalmasan továbbított – annak a személynek a kizárólagos felelőssége, akitől az említett tartalom származik. Nem felügyeljük, illetve nem szabályozzuk a felhasználók által a Honlapon közzétett tartalmakat, és nem tudunk felelősséget vállalni az említett tartalmakért. Bármilyen, a Honlapon keresztül küldött, vagy Ön által a Honlapon keresztül elért, harmadik személy által feltöltött tartalom vagy anyag bárminemű felhasználása az Ön saját kockázatára történik.

A Honlapon közzétett semmilyen tartalom vagy egyéb anyag teljességére, valódiságára vagy megbízhatóságára nem adjuk jóváhagyásunkat, támogatásunkat, arról nem nyilatkozunk nem adunk rá garanciát, illetve nem hagyunk jóvá egyetlen, a Honlapon közzétett véleményt sem. Ön tudomásul veszi, hogy a Honlap felkeresésével Ön esetleg sértő, káros vagy pontatlan, vagy más módon helytelen tartalommal, vagy – némely esetben – téves vagy más módon félrevezető bejegyzésekkel találkozik. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget vagy kötelezettséget Önnel vagy egyéb harmadik személlyel szemben az Ön vagy a Honlap bármely más felhasználója által közzétett anyag tartalmáért vagy pontosságáért, illetve bármilyen veszteségért vagy kárért, amely bármilyen közölt, e-mailben küldött, továbbított vagy egyéb úton a Honlapon elérhetővé tett tartalom felhasználására vezethető vissza.

11. Ön által átadott jogok

Hacsak erre kifejezett kérés nem történik, nem kérünk, és nem is kívánunk kapni semmilyen bizalmas, titkos vagy védett információt vagy egyéb anyagot Öntől a Honlapon vagy annak bármely szolgáltatásán keresztül, e-mailben vagy bármilyen egyéb módon. Ennek megfelelően arra kérjük Önt, hogy ne küldjön nekünk semmilyen eredeti kreatív anyagot, így például terveket, fotókat, rajzokat vagy eredeti művészeti alkotásokat, amelyekért anyagi ellenszolgáltatást vár, vagy amelyeket bizalmasan kíván kezelni.

Ha Ön kreatív javaslatokat, ötleteket, feljegyzéseket, fotókat, rajzokat, koncepciókat vagy bármilyen egyéb információt (egyenként: „beadvány”, vagy összefoglalóan: „beadványok”) küld számunkra annak ellenére, hogy megkértük Önt, hogy ne küldjön semmilyen kéretlen beadványt vagy egyéb más kreatív anyagot, akkor a beadvány minden esetben „nem bizalmas” és „nem védett” besorolásba kerül. A beadványok egyike sem képezi részünkről bizalmas küldeménykezelés tárgyát, és elutasítunk minden felelősséget a beadványok felhasználásával vagy nyilvánosságra kerülésével kapcsolatban. Bármilyen beadványt korlátozás nélkül felhasználhatunk bármilyen célra, ideértve, de nem kizárólagosan, a sokszorosítást, megosztást, adatátvitelt, kiadást, sugárzást vagy közzétételt, és Ön ezennel visszavonhatatlanul lemond minden olyan követelésről, amely abból adódik, hogy az említett beadvány felhasználása megsérti az Ön valamely jogát, ideértve, de nem kizárólagosan, a szerzői jogot, a védjegyekhez kapcsolódó jogokat, az személyhez fűződő jogokat, a személyes adatok védelmére vonatkozó jogokat, a tulajdoni vagy egyéb vagyontárgyakhoz fűződő jogokat, a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó jogokat vagy az anyag, illetve az ötletek létrehozásának elismeréséhez fűződő jogokat.

Ezennel Ön visszavonhatatlanul feljogosít, de nem kötelez minket a beadvány sokszorosítására, módosítására, adaptálására, kiadására, engedélyezésére, közzétételére, értékesítésére, fordítására, feldolgozására, abból származó munkák készítésére, hasznosítására, kiadványok készítésére és egyéb célú felhasználására, bármilyen most létező vagy a jövőben létrejövő médium által, az egész világon, örökre (vagy a vonatkozó törvény által megengedett leghosszabb időtartamig), anélkül, hogy Önnek bármiféle jogdíjat, ellenszolgáltatást vagy jóváírást nyújtanánk. Beadványoknak a Honlapra vagy részünkre történő benyújtásával Ön garantálja és nyilatkozza, hogy az említett beadvány eredeti és nem sérti harmadik személy érdekeit, ideértve, de nem kizárólagosan, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és a nyilvánossághoz és/vagy a magánélethez fűződő jogokat.  Ön elfogadja, hogy felelősséggel tartozik velünk szemben, és megtérítési kötelezettséget vállal felénk a fenti szavatosságok megszegése esetén. Ha Ön fogyasztó felhasználó, ez az Ön esetében azt jelenti, hogy Ön felelősséggel tartozik minden veszteségért és kárért, amelyet az Ön kötelezettségszegéséből adódóan elszenvedünk.   A Honlapra és/vagy közvetlenül hozzánk érkező beadványok nem kerülnek visszaigazolásra vagy visszaküldésre. Ön elfogadja és megérti, hogy az Ön által a Honlapra vagy közvetlenül számunkra elküldött beadvány felhasználása számunkra nem kötelező, és Önnek nem áll jogában azt kikényszeríteni. Ön ezennel elismeri és elfogadja, hogy az Ön velünk meglévő kapcsolata nem titkos, bizalmas vagy egyéb speciális kapcsolat, és az Ön döntése, mely szerint anyagokat küld nekünk, a közvélemény tagjai által elfoglalthoz képest nem hoz bennünket semmivel sem más helyzetbe az Ön beadványával kapcsolatosan.

Ön egyetért vele és elfogadja, hogy széles körű hozzáférésünk van ötletekhez, tervekhez és egyéb anyagokhoz, folyamatosan küldenek be hozzánk új ötleteket, illetve saját alkalmazottaink is fejlesztenek ki új ötleteket. Sok ezek közül versenyképes, hasonló vagy azonos lehet az Ön beadványával felépítésben, dizájnban, szándékban, formátumban vagy egyéb szempontból. Ön elismeri és elfogadja, hogy Ön nem válik jogosulttá semmilyen ellenszolgáltatásra annak következtében, ha bármilyen hasonló vagy az Önével egyező anyagot felhasználunk.

Végezetül Ön elfogadja, hogy – bármilyen követelés vonatkozásában, amely az Ön által a Honlapunkon megjelentetett, vagy nekünk továbbított anyagának vélt vagy valós hasznosításához vagy felhasználásához kapcsolódik – az a fentiek által esetlegesen okozott kár nem helyrehozhatatlan, illetve semmilyen módon nem jogosítja fel Önt ránk nézve tiltást vagy meghatározott magatartást előíró jóvátételre, sem pedig arra, hogy bármilyen módon megtiltsa bármely platformunknak, termékünknek vagy szolgáltatásunknak az említett anyagon alapuló vagy vélelmezetten az említett anyagon alapuló hasznosítását vagy felhasználását, és az ilyen esetekben az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei kizárólag az esetleges károk bírósági eljárásban megállapított helyreállítására korlátozódnak. E bekezdés nincs hatással Önnek az adatvédelmi törvény vagy hasonló, titoktartásra vonatkozó törvények értelmében meglévő jogaira, amennyiben az említett jogok nem zárhatók ki.

12. Felhasználói kapcsolódó információk

A Honlap Ön által történő használata során előfordulhat, hogy Ön felkérést kap személyes adatainak – így például utónevének, családnevének, telefonszámának vagy e-mail címének, esetleg egyéb személyes adatainak – részünkre történő megadására, a vonatkozó adatvédelmi törvény keretein belül. (Az ilyen információkat a továbbiakban „Felhasználóhoz kapcsolódó információk" kifejezéssel említjük.) A felhasználóhoz kapcsolódó információk gyűjtésére és felhasználására vonatozó irányelveket az Adatvédelemre és a sütik használatára vonatkozó politikánk tartalmazza. Ön elfogadja és egyetért azzal, hogy kizárólag Ön felel a felhasználóhoz kapcsolódó információk pontosságáért és tartalmáért.

13. Korlátozás, felfüggesztés és kizárás

Teljesen vagy részben korlátozhatjuk, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Ön Honlaphoz való hozzáférését (ideértve a felhasználónevének vagy jelszavának letiltására vonatkozó jogot), és/vagy a Honlap szolgáltatásainak, így például az interaktív szolgáltatásoknak Ön által való elérhetőségét, előzetes értesítéssel vagy anélkül, indokkal vagy indok nélkül, ideértve, de nem kizárólagosan azt az esetet, ha azt vélelmezzük, hogy Ön valamikor megszegte ezen Feltételeket. Az ilyen korlátozás, felfüggesztés vagy kizárás – ezen Feltételek Ön által történő megsértésének szempontjából – részünkről Önnel szemben mutatkozó joghátrány nélkül történik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy meg tudjuk határozni az IP-címét, és ha szükséges, fel tudjuk venni a kapcsolatot az internetszolgáltatójával is abban az esetben, ha fennáll ezen Feltételek megszegésének gyanúja. Saját belátásunk szerint állapítjuk meg, hogy Ön eleget tesz-e ezen Feltételeknek, és az erre vonatkozó döntésünk végleges, és nem képezheti vita vagy fellebbezés tárgyát.

14. Promóciók

Időnként a Honlap felkínálhat sorsolásos játékokat, versenyeket vagy egyéb promóciós eseményeket, amelyek szükségessé teszik, hogy Ön saját magára vonatkozó anyagokat vagy információkat küldjön. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Honlapon kínált nyereményjátékokra, versenyekre vagy promóciókra külön szabályok vonatkozhatnak és gyakran vonatkoznak is, amelyek azon kívül, hogy leírják az ilyen nyereményjátékokat, versenyeket vagy promóciókat, jogosultsági előírásokat is tartalmazhatnak, így például előírhatnak egy bizonyos korra vagy földrajzi területre vonatkozó korlátozást, az Ön által beküldött anyagok felhasználására vonatkozó feltételeket, és kiegészítő záradékokat a személyes információk felhasználására. Az Ön felelőssége, hogy az ilyen szabályokat elolvassa annak megítélése érdekében, hogy részt kíván-e venni vagy sem, illetve, hogy jogosult-e részt venni, regisztrálni és/vagy belépni. Az ilyen nyereményjátékokba, versenyekbe vagy promóciókba történő belépéssel Ön elfogadja, hogy meg kell felelnie a vonatkozó szabályoknak és az abban meghatározott szponzorok döntéseinek, amelyek minden tekintetben véglegesnek és kötelező érvényűnek tekintendők.

15. Vegyes rendelkezések

E Feltételek – ideértve az Adatvédelemre és a sütik használatára vonatkozó politikánk és az Elfogadható Használatra vonatkozó Politikánkat – alkotják a köztünk és Ön között meglévő, a tárgyra vonatkozó teljes megállapodást, amely felülír minden köztünk lévő korábbi ígéretet, nyilatkozatot, megállapodást, kijelentést és megegyezést. A Feltételekhez kapcsolódó bármely jog vagy rendelkezés gyakorlásának vagy érvényesítésének részünkről történő elmaradása nem jelenti a szóban forgó jogról vagy rendelkezésről való lemondást. Ha a Feltételek bármely rendelkezését egy illetékes joghatóság végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek találja, a felek mindazonáltal egyetértenek abban, hogy a bíróságnak törekednie kell arra, hogy érvényt szerezzen a felek – rendelkezésben tükröződő – szándékának, és a Feltételek többi rendelkezése pedig maradjon érvényben és hatályban. E Feltételek vonatkozásában Ön senkire sem ruházhatja át a jogait vagy kötelezettségeit. Mi engedményezhetjük, átruházhatjuk vagy más módon átadhatjuk az e Feltételek értelmében meglévő jogainkat és kötelezettségeinket harmadik személyeknek.

16. Jog és illetékesség

Az angol bíróságok nem kizárólagos illetékességgel rendelkeznek bármely, a Honlap meglátogatásával kapcsolatos vagy abból eredő kereset vonatkozásában, bár fenntartjuk a jogot arra, hogy ezen Feltételek megsértése esetén az Ön tartózkodási helye szerinti országban vagy egyéb illetékes országban kezdeményezzünk eljárást Ön ellen. E Feltételek és bármely vita vagy követelés, amely ezekből vagy ezekhez kapcsolódóan, illetve ezek tárgyával vagy létrehozásával kapcsolatosan keletkezik, (ideértve a nem szerződésekhez kapcsolódó vitákat és követeléseket is) Anglia és Wales törvényeinek hatály alá tartoznak, és ezek alapján értelmezendők.

17. Kapcsolati adatok

De Beers Forevermark Limited, 20 Carlton House Terrace, London, SW1Y 5AN. Email: support@forevermark.com

Forevermark™, ®, The Diamond. A Promise.™, a Forevermark Setting™, az Encordia™ és a Millemoi,  A Diamond is Forever™, Cornerstones™, The Center of My Universe®, Artemis™ ,Capricci™ , Circle of Trust™, Zanyah™ a De Beers vállalatcsoport által jegyzett védjegyek. 

ELFOGADHATÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ POLITIKA

Ez az elfogadható felhasználásra vonatkozó politika meghatározza az Ön és a vállalatunk közötti feltételeket, amelyeknek megfelelve Ön hozzáférhet a Honlaphoz. Ez az elfogadható felhasználásra vonatkozó politika a Honlap minden felhasználójára és látogatójára vonatkozik. A Honlap Ön által történő használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja, és betartja ebben az elfogadható felhasználásra vonatkozó politikában leírt irányelveket (ideértve, de nem kizárólagosan, az adatvédelemre és a sütik használatára vonatkozó politikánkat), amelyek kiegészítik a Honlap használatára vonatkozó feltételeket.

1. Tiltott felhasználások

A Honlap kizárólag jogszerű célokra használható. Nem használhatja a Honlapot 

• semmilyen módon, amely megsért bármely vonatkozó helyi, országos vagy nemzetközi törvényt vagy jogszabályt,
• semmilyen módon, amely törvénytelen vagy csalárd, illetve törvénytelen vagy csalárd célja vagy hatása van,
• arra, hogy bármilyen módon ártson vagy ártani próbáljon kiskorúaknak,
• arra, hogy a tartalomra vonatkozó normáinknak nem megfelelő anyagokat küldjön, tudatosan fogadjon, feltöltsön, letöltsön, használjon vagy újrahasznosítson – lásd a Honlapra vonatkozó Feltételeket és az Adatvédelemre és a sütik használatára vonatkozó politikánk,
• arra, hogy kéretlen küldeményeket, jogosulatlan reklám- és hirdetési anyagokat vagy bármilyen egyéb formában megjelenő kéretlen anyagot (spam) küldjön, vagy megrendelje annak kézbesítését,
• arra, hogy tudatosan olyan adatot továbbítson, illetve olyan anyagokat küldjön vagy töltsön fel, amely vírusokat, trójai vírusokat, férgeket, időzített bombákat, billentyűleütés-figyelőket, kémprogramokat, reklámprogramokat vagy bármilyen egyéb, olyan kártevő programot vagy hasonló célú kódot tartalmaz, melynek az a célja, hogy károsítsa a számítógépek szoftvereit és hardverét,
• arra, hogy olyan információkat vagy termékeket/javakat/cikkeket tároljon, jelenítsen meg, töltsön fel, módosítson, tegyen közzé, hirdessen, továbbítson, frissítsen vagy osszon meg, amelyek: (a) egy másik személyhez tartoznak, és amely felett Önnek nincs rendelkezési joga; és/vagy (b) hamisak, félrevezetők vagy pontatlanok.

 A fentieken túlmenően Ön elfogadja, hogy

• a Honlapot sem részben, sem egészében nem sokszorosítja, reprodukálja, másolja vagy értékesíti a Feltételeink rendelkezéseinek áthágásával,
• jogosultság nélkül nem lép be, nem zavarja, nem károsítja vagy rongálja a Honlap semelyik részét,
• a Honlapnak helyet adó semmilyen berendezést vagy hálózatot,
• a Honlap szolgáltatásához használt semmilyen szoftvert
• harmadik személy által használt vagy birtokolt semmilyen berendezést, hálózatot vagy szoftvert.

2. INTERAKTÍV SZOLGÁLTATÁSOK

Időről időre előfordulhat, hogy interaktív szolgáltatásokat nyújtunk a Honlapon, ideértve, de nem kizárólagosan a következőket:

• társalgószobák,

• hirdetőtáblák,

• felhasználó által generált tartalmi funkcionalitás (interaktív szolgáltatások).

Ahol ilyen interaktív szolgáltatásokat nyújtunk, egyértelmű információt is biztosítunk az Ön részére a kínált szolgáltatásról, így például arról, hogy moderált-e a szolgáltatás, és ha igen, milyen típusú (emberi vagy műszaki hátterű) moderációt alkalmazunk.

A kockázatokat figyelembe véve el fogjuk dönteni, hogy az adott szolgáltatáshoz helyénvaló-e moderációt alkalmazni (illetve, hogy milyen típusú moderációt alkalmazzunk). Mindazonáltal nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy felügyeljük, ellenőrizzük vagy moderáljuk bármely, a Honlapon nyújtott interaktív szolgáltatásunkat, és kifejezetten elutasítunk minden felelősséget bármilyen veszteség vagy kár vonatkozásában, amely bármely interaktív szolgáltatásnak egy, a tartalomra vonatkozó normáinkat megsértő felhasználó által történő használatára vezethető vissza, attól függetlenül, hogy a szolgáltatás moderált vagy sem. Az említett interaktív szolgáltatások igénybe vétele a felhasználó saját kockázatára történik.

Interaktív szolgáltatásaink kiskorúak által történő használata szüleik vagy gondviselőjük hozzájárulásához kötött. Azoknak a szülőknek, akik megengedik gyermekeiknek az interaktív szolgáltatások igénybevételét, azt tanácsoljuk, hogy beszéljenek gyermekeikkel az internetes biztonság kérdéséről, mivel a moderáció nem nyújt teljes biztonságot. Az interaktív szolgáltatásokat használó kiskorú személynek tudatában kell lennie annak a kockázatnak, amelynek a használat során ki van téve. Abban az esetben, amikor egy interaktív szolgáltatást moderálunk, általában – arra az esetre, ha probléma vagy nehézség fordulna elő – biztosítunk lehetőséget a felhasználónak arra, hogy kapcsolatba lépjen a moderátorral.

3. TARTALOMRA VONATKOZÓ NORMÁK

E tartalomra vonatkozó normák vonatkoznak minden olyan anyagra, amelyekkel Ön a Honlap tartalmához hozzájárul (hozzájárulások), továbbá minden, ezzel összefüggő interaktív szolgáltatásra is. 

Önnek egyaránt meg kell felelnie az alábbi normák szellemének és betűjének. A normák bármilyen hozzájárulás egyes részeire, valamint annak egészére is vonatkoznak.

A hozzájárulásnak eleget kell tennie a következőknek:
• pontosnak kell lennie (amennyiben tényeket állít),
• hitelesnek kell lennie (amennyiben véleményt közöl),
• meg kell felelnie a törvényi előírásoknak abban az országban, ahonnan elküldik.

A hozzájárulások
• nem tartalmazhatnak senkire vonatkozóan sem rágalmazó tartalmat,
• nem tartalmazhatnak obszcén, sértő, gyűlöletkeltő vagy lázító tartalmat,
• nem közölhetnek nyílt szexuális tartalmat,
• nem népszerűsíthetnek erőszakot,
• nem népszerűsíthetnek faji, nemi, vallási, nemzeti hovatartozáson, megváltozott képességeken, szexuális beállítottságon vagy koron alapuló hátrányos megkülönböztetést,
• nem sérthetik meg más személy szabadalmi, szerzői jogát, illetve adatbázist érintő vagy védjegyhez fűződő jogát,
• nem lehetnek megtévesztő jellegűek,
• nem sérthetnek meg harmadik személyhez kapcsolódó jogi kötelezettségeket (például szerződéses kötelezettségeket vagy bizalmi kötelezettségeket).
• nem népszerűsíthetnek törvénytelen tevékenységet,
• nem hordozhatnak fenyegető, mások magánéletébe beavatkozó vagy azzal visszaélő tartalmakat, illetve nem okozhatnak zaklatást, kellemetlenséget vagy szükségtelen aggodalmat,
• nem lehetnek alkalmasak mások zaklatására, nyugtalanítására, kínos érzetének felkeltésére, illetve nem ijeszthetnek meg, vagy zaklathatnak fel más személyeket,
• nem lehetnek felhasználhatók személyek megtévesztő alakítására, vagy az Ön személyének vagy más személlyel való kapcsolatának félrevezető bemutatására,
• nem kelthetik azt a benyomást, hogy tőlünk származnak, amennyiben nem ez a helyzet,
• nem védhetnek, népszerűsíthetnek vagy támogathatnak semmilyen törvénytelen cselekedetet, például (csak példaképpen) szerzői jogok megsértése vagy számítógépes visszaélés.

4. FELFÜGGESZTÉS ÉS KIZÁRÁS

Saját megítélésünk szerint döntjük el, hogy Ön a Honlap használata során megsértette-e az elfogadható felhasználásra vonatkozó politikánkat. Amennyiben a politika megsértése megvalósult, jogunkban áll megtenni az általunk megfelelőnek tartott intézkedéseket.

Az elfogadható használatra vonatkozó politika be nem tartása azon feltételek lényegi megsértését jelenti, amelyek értelmében Ön engedélyt kapott a Honlap használatára, és ez azt eredményezheti, hogy a következő intézkedések bármelyikét vagy mindegyikét foganatosíthatjuk:

• az Ön Honlapunkhoz történő hozzáférési jogának azonnali, ideiglenes vagy végleges visszavonása,
• az Ön által a Honlapra feltöltött vagy azon közzétett anyag azonnali, ideiglenes vagy végleges eltávolítása,
• figyelmeztetés küldése az Ön részére,
• jogi eljárás kezdeményezése Ön ellen az összes költség kártérítési alapon történő megtérítésére (ideértve, de nem kizárólagosan a méltányos adminisztratív és jogi vonatkozású költségeket), amelyek a jogsértésből adódnak (ha Ön fogyasztó, ez azt jelenti, hogy Ön felelősséggel tartozik az összes kárunkért és helyreállítási költségünkért),
• további jogi lépések Ön ellen,
• az említett információk megosztása a bűnüldöző hatóságokkal, amennyiben ezt ésszerűen szükségesnek tartjuk.

Kizárjuk a felelősséget az elfogadható felhasználásra vonatkozó politika megsértésére reagálva tett intézkedések vonatkozásában. Az ebben a politikában leírt intézkedések nem korlátozódnak az említettekre, és más intézkedésekhez is folyamodhatunk, melyeket ésszerűen helyénvalónak ítélünk.

AZ ELFOGADHATÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ POLITIKA MEGVÁLTOZTATÁSA

Ezt az elfogadható felhasználásra vonatkozó politikát bármikor megváltoztathatjuk ezen oldal módosításával, mely esetben a változtatás a Honlapon történő megjelenéssel egy időben hatályba is lép. Ilyen esetben a Honlap Ön által folytatólagos, a Honlapon közzétett módosításokat követően történő használata a módosított Feltételek elfogadását jelenti. Látogasson el rendszeresen erre az oldalra, hogy tudomást szerezzen bármilyen, általunk végrehajtott változtatásról, mivel ezek Önre nézve kötelező érvényűek. Az ebben az elfogadható felhasználásra vonatkozó politikában lévő rendelkezéseket a Honlapon más helyen megtalálható rendelkezések vagy értesítések felülírhatják.