เกี่ยวกับ FOREVERMARK

เพชร Forevermark ทุกเม็ดนั้นคัดสรรด้วยมือ เพื่อรับรองถึงความงดงามและหายาก เพชรแต่ละเม็ดนั้นเป็นของแท้ ไม่ได้ผ่านกระบวนการใดๆทั้งสิ้น และมาจากธรรมชาติ มีเพชรเพียงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีคุณสมบัติเป็นเพชรของ Forevermark เพชร Forevermark แต่ละเม็ดนั้นมาจากแหล่งที่มาที่มีคุณภาพ มีต้นกำเนิดมาจากเหมืองที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีว่าสร้างประโยชน์ให้กับผู้คน ชุมชน และประเทศที่เหมืองดังกล่าวตั้งอยู่ Forevermark ติดตามการเดินทางของเพชรแต่ละเม็ด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ในทุกขั้นตอน

การซื้อเพชร FOREVERMARK

เพชร Forevermark ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าเครื่องประดับอัญมณีที่ได้รับคัดเลือก สามารถเป็นเพชรชิ้นเอกของเครื่องประดับที่คุณใฝ่ฝันเอาไว้ เพชร Forevermark มีทั้งแบบเพชรร่วงหรือแบบเครื่องประดับสำเร็จรูปซึ่งรังสรรค์โดยพันธมิตรนักออกแบบหรือผู้ค้าเครื่องประดับอัญมณีที่เราไว้วางใจ

การจารึกแบบเฉพาะตัวของเรา

เพชร Forevermark แต่ละเม็ดได้รับการสลักด้วยคำสัญญาทั้งสามข้อ นั่นคือ งดงาม หายาก และ และมาจากแหล่งที่มาที่มีจรรยาบรรณ คำจารึกซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้ ประกอบด้วยไอคอน Forevermark และหมายเลขเฉพาะของคุณ