นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์ของเรา") ดำเนินการโดย Forevermark Limited ("เรา" หรือ "ของเรา") เราจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ภายใต้หมายเลขบริษัท 06501918 และสำนักงานซึ่งจดทะเบียนของเราตั้งอยู่ที่ 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA เรามีความมุ่งมั่นในการคุ้มครองและการเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและเราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้บังคับในประเทศ

นโยบายนี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราซึ่งคุณสามารถอ่านได้ที่ forevermark.com/en/terms-and-conditions/ และเอกสารอ้างอิงอื่นใดในนั้น) กำหนดวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณมอบให้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อไป

ในระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ การใช้บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์หรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ตามที่อาจจะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้รวมอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ซึ่งควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณ

เราอาจเก็บรวบรวม รับ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้

• ข้อมูลที่คุณให้โดยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา การสมัครบริการของเรา การโพสต์ข้อความหรือการร้องขอบริการเพิ่มเติมซึ่งประกอบด้วย ตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่บ้านและ/หรือที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางสถิติประชากร เช่น อายุ และ/หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจระบุตัวบุคคลของคุณ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหากคุณสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลอื่น ๆ ตามที่อาจมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุเอาไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้เรายังอาจขอข้อมูลเมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขันหรือการส่งเสริมการตลาดที่เราให้การสนับสนุน ลงทะเบียนสำหรับจดหมายข่าวทางอีเมล และเมื่อคุณรายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

• หากคุณติดต่อกับเรา เราอาจเก็บบันทึกการสื่อสารนั้นไว้

• เรายังอาจขอให้คุณทำแบบสำรวจที่เราใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัย อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องตอบแบบสำรวจก็ได้

• รายละเอียด (หากมี) เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่คุณดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของเราและเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ

• รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของเราซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้งาน ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เว็บล็อก และข้อมูลการสื่อสารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินของเราหรือในสถานการณ์อื่นใด และรวมไปถึงทรัพยากรที่คุณเข้าถึง

• ข้อมูลอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการของเราและ/หรือเว็บไซต์ของเราที่คุณอาจให้แก่เรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

• ข้อมูลที่คุณให้เมื่อคุณรวบรวมรายการสินค้าที่คุณต้องการหรือการลงทะเบียนของขวัญอื่น ๆ

• ข้อมูลที่คุณให้เมื่อมีการใช้โปรแกรมลงทะเบียนเพชรของฉัน

• ที่อยู่อีเมลของเพื่อนคุณและบุคคลอื่น รวมถึง

• ภาพ และ/หรือ วิดีโอที่คุณส่งให้แก่เราไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ของเราหรือเว็บไซต์ของเราก็ตาม

• หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เราอาจจะไม่สามารถให้บริการบางอย่างแก่คุณได้ ซึ่งรวมถึงบริการที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และคุณไม่ควรจะใช้เว็บไซต์ของเราเนื่องจากข้อมูลบางส่วนเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติ


ที่อยู่ IP คุกกี้ และ GIF

เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณตามที่มี ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการและประเภทเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อการดูแลระบบและเพื่อรายงานข้อมูลโดยรวมไปยังผู้ทำการโฆษณาของเรา ข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรม รวมถึงรูปแบบการเรียกดูของผู้ใช้ และจะไม่แสดงรายละเอียดส่วนบุคคลที่ระบุถึงตัวตนของคุณ

ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปของคุณโดยการใช้ไฟล์คุกกี้ที่ถูกเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ คุกกี้คือข้อมูลส่วนเล็ก ๆ ที่ส่งออกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปยังเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งช่วยให้เว็บเซิร์ฟเวอร์จดจำเว็บเบราว์เซอร์ได้ คุกกี้ช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนส่งมอบบริการที่ดีขึ้นและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น มันช่วยให้เราสามารถ

• ประเมินปริมาณของผู้เข้าชมและรูปแบบการใช้งาน

• เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของคุณ เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความสนใจส่วนบุคคลได้

• เพิ่มความเร็วในการค้นหาของคุณ

• จดจำคุณได้เมื่อคุณกลับมายังเว็บไซต์ของเรา

• จัดเก็บข้อมูลไว้ในรายการสินค้าที่คุณต้องการหรือการลงทะเบียนของขวัญของคุณ

• จัดเก็บข้อมูลที่คุณกรอกเมื่อมีการใช้โปรแกรมลงทะเบียนเพชรของฉัน

คุณสามารถควบคุมวิธีการที่เบราว์เซอร์ของคุณจัดการกับคุกกี้ที่ได้รับจากเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือให้แสดงข้อความสอบถามก่อนที่คุกกี้จะถูกบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ หรือยอมรับเฉพาะคุกกี้จากเว็บไซต์บางเว็บที่คุณกำหนดไว้ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการลบหรือการควบคุมคุกกี้ได้ที่ www.AboutCookies.org เมื่อคุณปฏิเสธที่จะรับคุกกี้จากเรา คุณอาจจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติและการทำงานบางส่วนที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้

รายการเหล่านี้คือคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราและการนำไปใช้งาน 

ชื่อคุกกี้

วัตถุประสงค์

ประเภทของคุกกี้

ข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการเลือกที่จะไม่รับ

s_vi

คุกกี้นี้จะติดตามข้อมูลระบุตัวตนซึ่งจะไม่เปิดเผยชื่อที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้

 

 

Forevermark_Locale

คุกกี้นี้ใช้เพื่อเก็บข้อมูลภาษาที่ผู้ใช้ใช้บนเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการแสดงภาษาที่ถูกต้องให้กับผู้ใช้

 

 

Flash

คุกกี้นี้ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีการเปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานแฟลชบนเว็บไซต์ หรือเพื่อแสดงเนื้อหาที่ใช้ HTML เท่านั้น

 

 

ARPT

นี่คือคุกกี้ที่เป็น 'เซสชัน' ทางเทคนิคซึ่งกำหนดขึ้นโดยเว็บไซต์เพื่อจัดสรรจำนวนผู้ใช้ที่เข้าเว็บไซต์ระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ เพื่อให้ไม่มีการใช้งานเว็บไซต์หนักจนเกินไปและสามารถแสดงผลได้ตามศักยภาพสูงสุด

 

 

s_nr

เก็บข้อมูลวันที่เข้าชมของผู้ใช้และเก็บข้อมูลว่าเป็นการเข้าชมซ้ำหรือการเข้าชมครั้งแรก

 

 

s_vnum

คุกกี้นี้จะนับจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะลบแคชที่มีคุกกี้อยู่ในเบราว์เซอร์ของตนเอง

 

 

ASP.NET_SessionId

ASP.NET สร้างคุกกี้ที่เรียกว่า ASP.NET_SessionId คุกกี้นี้ประกอบด้วย ID เซสชันของผู้ใช้ และคุกกี้จะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดเซสชัน (เมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ) คุกกี้นี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

 

s_cc

คุกกี้นี้มีการกำหนดค่าและอ่านโดยรหัสจาวาสคริปต์เพื่อตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานคุกกี้หรือไม่

 

 

s_invisit

คุกกี้นี้จะถูกใช้งานโดยปลั๊กอิน Omniture เพื่อนับจำนวนการเข้าชมต่อเดือนของผู้ใช้เว็บเพจเฉพาะราย

 

 

s_lv

คุกกี้นี้จะติดตามจำนวนวันระหว่างการเข้าชมแต่ละครั้งของผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์

 

 

s_lv_s

คุกกี้นี้จะถูกใช้งานโดยปลั๊กอิน Omniture เพื่อเก็บบันทึกจำนวนวันนับตั้งแต่ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ครั้งล่าสุด

 

 

sc_newrep

คุกกี้นี้จะติดตามว่าผู้ใช้เป็นผู้เข้าชมใหม่หรือผู้เข้าชมซ้ำ

 

 

fm_visit

คุกกี้ที่กำหนดเองนี้จะใช้เพื่อติดตามการนับจำนวนการเข้าชมต่อผู้ใช้บนเว็บไซต์

 

 

s_sq

คุกกี้นี้มีการกำหนดขึ้นและอ่านโดยรหัสจาวาสคริปต์เมื่อมีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน ClickMap ของ Omniture โดยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลิงก์ก่อนหน้าที่ผู้ใช้ได้คลิก

 

 

gpv_pn

คุกกี้ส่วนเสริมนี้ใช้เพื่อจดจำค่าก่อนหน้าที่ตั้งไว้บนเพจก่อนหน้า

 

 

__utma

คุกกี้นี้ใช้โดย Google Analytics เพื่อติดตามจำนวนครั้งที่ผู้ใช้ได้เข้าชมเว็บไซต์ เมื่อมีการเข้าชมครั้งแรก และเข้าชมครั้งสุดท้าย

 

 

__utmb

คุกกี้นี้ใช้โดย Google Analytics เพื่อเก็บบันทึกวันที่และเวลาที่แน่นอนที่ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์

 

 

__utmc

คุกกี้นี้ใช้โดย Google Analytics เพื่อเก็บบันทึกวันที่และเวลาที่แน่นอนที่ผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์

 

 

__utmz

คุกกี้นี้ติดตามว่าผู้ใช้มาจากไหน เครื่องมือค้นหาใดที่ผู้ใช้เลือกใช้ ลิงก์ใดที่ผู้ใช้คลิก คำหลักใดที่ผู้ใช้เลือกใช้ และพวกเขาอยู่ในที่ใดโลกเมื่อมีการเข้าถึงเว็บไซต์

 

 

.EPiServerLogin

คุกกี้พิสูจน์ตัวตนซึ่งใช้งานโดยเว็บไซต์เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบเว็บไซต์

 

 

.ASPXROLES

คุกกี้นี้ใช้สำหรับการกำหนดบทบาทของผู้ใช้ที่ใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น คุกกี้นี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

 

เราอาจใช้ "Clear GIF" (ที่รู้จักกันในชื่อ "เว็บบีคอน (Web Beacon)" หรือ "พิกเซลแท็ก (Pixel Tag)") หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในเว็บไซต์ของเราและ/หรือในการสื่อสารระหว่างเรากับคุณเพื่อช่วยให้เราทราบว่าคุณได้เข้าชมเว็บเพจหรือได้รับข้อความแล้วหรือยัง ตามปกติแล้ว Clear GIF จะเป็นภาพโปร่งใส ขนาดหนึ่งพิกเซล (หรืออาจจะเป็นภาพที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ได้) ที่อยู่บนเว็บเพจหรือในอีเมลซึ่งจะสื่อสารให้เราทราบว่าคุณดูอีเมลที่เราส่งถึงคุณหรือเข้าชมบางเพจบนเว็บไซต์ของเราแล้วหรือยัง Clear GIF อาจช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงการดูหรือการรับเว็บเพจหรือข้อความเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ที่เรามีอยู่เกี่ยวกับคุณ

เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเซิร์ฟเวอร์คุณไว้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้ เป็นที่รู้จักกันในชื่อที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล หรือที่อยู่ IP ซึ่งเป็นตัวเลขที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกำหนดให้แก่คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้อินเทอร์เน็ต เมื่อคุณเรียกเพจจากเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจบันทึกที่อยู่ IP ของคุณ และในบางครั้งอาจรวมถึงชื่อโดเมนของคุณด้วย เซิร์ฟเวอร์ของเรายังอาจบันทึกเพจอ้างอิงที่เชื่อมโยงคุณมาสู่เรา (เช่น เว็บไซต์อื่นหรือเครื่องมือค้นหา), เพจที่คุณเข้าชมบนเว็บไซต์ของเรา, เว็บไซต์ที่คุณเข้าชมหลังจากเว็บไซต์ของเรา, โฆษณาที่คุณเห็นและ/หรือคลิก, ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ คอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องและการตั้งค่าที่คุณใช้, คำค้นหาใด ๆ ที่คุณได้ป้อนบนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อ้างอิง, รวมถึงกิจกรรมและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บที่บันทึกโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราใช้ข้อมูลนี้สำหรับการดูแลระบบภายใน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ และเพื่อดูแลเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวยังอาจจะถูกใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของกลุ่มผู้เข้าชมในวงกว้าง เช่น ประเทศต้นทางและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต กิจกรรมใด ๆ หรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์อาจจะดำเนินการโดยผู้ให้บริการในนามของเรา


สถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจถูกโอนย้ายไป และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ปลายทางนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") และประเทศของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้ นอกจากนี้ข้อมูลยังอาจจะถูกประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานนอก EEA และประเทศของคุณ เจ้าหน้าที่เหล่านี้ทำงานให้กับเราหรือหนึ่งในผู้ให้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้ นอกจากงานส่วนอื่นแล้ว เจ้าหน้าที่ดังกล่าวอาจมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ การประมวลผลรายละเอียดการชำระเงินและการให้บริการสนับสนุน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจทำการโอนย้ายข้อมูลของคุณไปยัง

  • บริษัท Forevermark ในพื้นที่ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้

เมื่อมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณได้ยอมรับการโอนย้าย การจัดเก็บหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้

การรักษาความปลอดภัย

ในกรณีที่เราได้ให้ (หรือในกรณีที่คุณได้เลือก) รหัสผ่านซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนของเราได้ คุณมีความรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านนี้เป็นความลับ เราขอแนะนำไม่ให้คุณแบ่งปันรหัสผ่านกับบุคคลใด

ในขณะที่เราได้ดำเนินการป้องกันทางด้านเทคนิคและทางด้านการจัดระบบอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เว็บไซต์ของเรา แต่เนื่องจากลักษณะโดยธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแบบเปิดทั่วโลก ทำให้เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า ในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือในขณะที่จัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบของเราหรือในการดูแลของเรา ข้อมูลจะปลอดภัยอย่างแน่นอนจากการบุกรุกโดยบุคคลอื่น เช่น แฮกเกอร์ แต่เรายังคงดำเนินการป้องกันทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกระบวนการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างต่อเนื่อง

คุณตกลงที่จะ (ก) แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการใช้งานรหัสผ่านหรือบัญชีของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นใดในทันที และ (ข) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากบัญชีของคุณเมื่อสิ้นสุดแต่ละเซสชัน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการเผยแพร่และการใช้งานรหัสผ่าน ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานบัญชีของตน และแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณต้องการยกเลิกบัญชีบนเว็บไซต์นี้ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

เราจะไม่รับผิดต่อการเปิดเผยข้อมูลของคุณเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลภายนอกในระหว่างหรือหลังจากการส่งข้อมูล

เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณทุกสามเดือน หากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ (เช่น ที่ห้องสมุด) หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกับบุคคลอื่น เราขอแนะนำให้คุณออกจากบัญชีของคุณและเว็บไซต์ของเราโดยสมบูรณ์ และปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ก่อนที่คุณจะยุติการใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าว การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณได้

ในกรณีที่เราเชื่อว่าการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของเราอาจตกอยู่ในอันตราย เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น หากจำเป็นต้องทำการแจ้งเตือน เราจะพยายามดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้สถานการณ์นั้น และ ตราบเท่าที่เรามีที่อยู่อีเมลของคุณอยู่ เราอาจทำการแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล โดยนัยนี้ คุณยินยอมให้เราใช้อีเมลเป็นวิธีในการแจ้งเตือนดังกล่าว

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราใช้ข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณในรูปแบบต่อไปนี้

• เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราจะแสดงผลในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับคุณและสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

• เพื่อดำเนินการตามข้อผูกพันของเราซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับเรา

• เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในคุณสมบัติเชิงโต้ตอบจากบริการของเรา เมื่อคุณเลือกที่จะดำเนินการนั้น

• เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อบริการของเรา

• หากคุณตรวจสอบข้อมูลหรือดาวน์โหลดข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา เราจะติดตามการเข้าชมเพื่อเก็บข้อมูลว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมเป็นประจำ

• เพื่อส่งประกาศให้แก่คุณ (ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบของอีเมล, SMS, การส่งจดหมาย และในรูปแบบอื่นที่คล้ายคลึงกัน) หรือเพื่อติดต่อกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ บริษัท และกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากเราและบุคคลอื่น ซึ่งเราคิดว่าคุณอาจสนใจ ในกรณีที่คุณได้ยินยอมให้มีการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

• เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับสถานะการสั่งซื้อของคุณ

• เพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันรายการสินค้าที่คุณต้องการหรือการลงทะเบียนของขวัญของคุณ

• เพื่อลงทะเบียนเพชรของคุณเมื่อคุณใช้คุณสมบัติลงทะเบียนเพชรของฉัน

• เพื่อแสดงภาพถ่ายและ/หรือวิดีโอของคุณในแกลเลอรี่บนเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณทำการส่งภาพถ่ายและ/หรือวิดีโอของคุณให้แก่เราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์ของเรา คุณได้ยินยอมให้เราใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์นี้

นอกจากนี้เรายังอาจเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของคุณ (หากมี) บนเว็บไซต์ของเรา เช่น วันที่คุณซื้อและจำนวน รวมถึงมูลค่าของการซื้อ (หากมี)

 อาจจะมีการเก็บรักษา ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (โดยเราและผู้ให้บริการของเรา) เป็นเวลานานเท่าที่จำเป็นและในสถานที่ซึ่งเราพิจารณาว่าเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้


ผู้ให้บริการ

เราอาจใช้พันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อช่วยในการดำเนินงานเว็บไซต์ของเราและส่งมอบผลิตภัณฑ์ตลอดจนบริการของเรา และอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการของเรา และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ส่งมอบสินค้าหรือบริการสำหรับหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือสำหรับธุรกิจของเรา (เช่น บริษัทที่ให้บริการโฮสติ้งสำหรับเว็บไซต์หรือฐานข้อมูล บริษัทที่ให้บริการโฮสติ้งสำหรับรายการที่อยู่ ผู้ให้บริการอีเมล บริษัทที่ทำการวิเคราะห์ บริษัทจัดจำหน่าย บริษัทที่จัดหาสินค้า และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวในนามของเรา)

เราอาจเปิดเผยสถิติโดยรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ เช่น การวัดความสนใจ และการใช้งานเว็บไซต์ของเราและอีเมล ให้แก่บุคคลภายนอกในรูปแบบของข้อมูลโดยรวม เช่น รูปแบบหรือรายงานเกี่ยวกับกลุ่มผู้เข้าชมโดยรวมซึ่งไม่ได้อธิบายหรือระบุถึงผู้ใช้แต่ละราย 

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่สมาชิกใด ๆ ในกลุ่มเรา ซึ่งหมายถึงบริษัทในเครือของเรา บริษัทแม่ที่ถือหุ้นสูงสุดของเรา และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้

• นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการเก็บบันทึกภายในของเราอย่างต่อเนื่องและ/หรือแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือของเราสำหรับการตลาดภายในหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ 

• เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอก ดังนี้

• ในกรณีที่เราขายหรือซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ใด ๆ ซึ่งในกรณีนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้จะขายหรือผู้จะซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ดังกล่าว

• ในกรณีที่ Forevermark Limited หรือที่สำคัญคือ สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตกอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอก ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยบริษัทเกี่ยวกับลูกค้าของตนเองจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกโอนย้าย

• ในกรณีที่เรามีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมายใด ๆ หรือเพื่อบังคับใช้หรือใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา รวมถึงข้อตกลงอื่น ๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Forevermark Limited ลูกค้าของเรา หรือบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตและการลดความเสี่ยงด้านเครดิต


เราอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ให้แก่หน่วยงานของรัฐบาล และบุคคลภายนอกอื่น ๆ เมื่อถูกบังคับให้ปฏิบัติตามโดยหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่ทำการบังคับใช้กฎหมาย หรือเมื่อมีความจำเป็นหรือมีการอนุญาตโดยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะในการตอบสนองต่อคำสั่งศาลและหมายศาล นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้เมื่อเรามีเหตุผลให้เชื่อว่ามีบางบุคคลกำลังทำให้เกิดความเสียหายหรือการรบกวนสิทธิหรือทรัพย์สินของเรา ผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์เรา หรือบุคคลอื่นที่อาจจะได้รับอันตรายจากกิจกรรมดังกล่าว เรายังให้ความร่วมมือกับการสอบสวนเพื่อการบังคับใช้กฎหมายและกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในการบังคับใช้กฎหมาย สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิอื่น ๆ อีกด้วย


การตลาด

เราอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกให้สามารถใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการซึ่งอาจจะเป็นที่สนใจสำหรับคุณ และบุคคลเหล่านี้อาจติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้โดยวิธีการส่งจดหมาย โทรศัพท์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่เราอนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกให้สามารถใช้ข้อมูลของคุณ บุคคลเหล่านี้จะติดต่อคุณโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นหากคุณได้ยินยอมให้ดำเนินการ

คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ตามกฎหมายในประเทศ เราจะขออนุญาตจากคุณ (ก่อนทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ) หากเราตั้งใจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือหากเราตั้งใจที่จะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในการป้องกันไม่ให้มีการประมวลผลดังกล่าวโดยการทำเครื่องหมายในกล่องบนแบบฟอร์มที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะ "เลือกใช้งาน" และ "เลิกใช้งาน" การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางประการได้ ตัวอย่างเช่น เวลาที่มีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์ คุณอาจมีโอกาสเลือกที่จะ หรือเลือกที่จะไม่ (1) รับการสื่อสารจากเรา หรือ (2) ให้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกันกับบริษัทอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทเหล่านั้น

โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดจากเรา เราอาจจะยังคงติดต่อกับคุณอยู่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ กิจกรรม การทำธุรกรรม และการสื่อสารของคุณกับเรา นอกจากนี้ การร้องขอให้เราหยุดแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่คุณร้องขอเท่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการสื่อสารใด ๆ ที่คุณอาจจะได้รับจากบริษัทซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปก่อนที่จะมีการร้องขอดังกล่าว ในกรณีเหล่านี้ โปรดติดต่อกับบริษัทนั้นโดยตรง นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้สิทธิได้ตลอดเวลาโดยติดต่อกับเราได้ที่ Client Services, 17 Charterhouse Street, London EC1N 6RA OR support@forevermark.com 

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปและมาจากเว็บไซต์ของเครือข่ายพันธมิตร ผู้ทำการโฆษณาและบริษัทในเครือของเราเป็นครั้งคราว หากคุณตามลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใด ๆ เหล่านี้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับนโยบายหรือเนื้อหาเหล่านี้ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้แก่เว็บไซต์เหล่านี้

การเข้าถึงข้อมูล

ภายใต้กฎหมายในประเทศของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เรามีอยู่เกี่ยวกับคุณ (ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ หรือร้องขอให้มีการลบหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณ) หากคุณต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่ โปรดติดต่อกับทีมบริการลูกค้าของเราได้ที่ กรุณาใส่ หรือ Client Services, 17 Charterhouse Street, London EC1N 6RA เราอาจจำเป็นต้องทำการตรวจสอบตัวตนก่อนที่จะให้สำเนาข้อมูลของคุณตามที่กฎหมายอนุญาต

พื้นที่สาธารณะและปฏิสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของเรา

โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณโพสต์ลงบนหรือผ่านพื้นที่สาธารณะบนเว็บไซต์ของเราจะสามารถเข้าถึงได้ และอาจถูกเก็บรวบรวมและนำไปใช้โดยบุคคลอื่นและอาจส่งผลให้เกิดข้อความอันไม่พึงประสงค์และการติดต่ออื่น ๆ จากบุคคลอื่น คุณไม่ควรจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ปฏิสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้รับการปกป้องภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

ผู้เยาว์

เราให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณควรได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณก่อนที่จะทำการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กับเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจจะทำต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเราในอนาคตจะถูกโพสต์ลงในเพจนี้และจะมีผลบังคับใช้เมื่อทำการโพสต์แล้ว หากคุณยังคงมีการใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวถูกโพสต์ เราจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภายใต้บางสถานการณ์ เรายังอาจเลือกแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คุณทราบทางอีเมลหรือโดยการโพสต์ประกาศลงในหน้าเพจแรกของเว็บไซต์ของเรา คุณควรกลับมาตรวจสอบเพจนี้เป็นครั้งคราวอย่างสม่ำเสมอ 


การติดต่อ

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น และคำร้องขอเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้สามารถส่งไปที่ Client Services, 17 Charterhouse Street, London EC1N 6RA หรือ support@forevermark.com