ของ De Beers Jewellers และ De Beers Forevermark

บทนำ

เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าเรามีความเป็นธรรมและโปร่งใสในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา

คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (หรือ “ประกาศ”) ใช้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์และลูกค้าของเรา โดยจะอธิบายว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง เราใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปฎิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป (GDPR) หากคุณเป็นซัพพลายเออร์ ร้านอัญมณีที่ได้รับอนุญาต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจอื่นๆ ของ Forevermark หรือ De Beers Group โปรดดูคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ De Beers Group สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ใครคือผู้รับผิดชอบข้อมูลของฉัน

De Beers Jewellers Ltd. และ Forevermark Ltd. เป็นส่วนหนึ่งของ De Beers plc. บริษัทจดทะเบียนในเจอร์ซีย์ ทะเบียนเลขที่ 122752 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 3rd Floor, 44 Esplanade, St Helier, Jersey, JE4 9WG ดำเนินการภายใต้ De Beers UK Ltd.

De Beers Jewellers และ De Beers Forevermark เป็นผู้ควบคุมข้อมูลร่วมกันสำหรับการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ รวมถึงการวิเคราะห์ สถิติ คุกกี้ และข้อมูลการยินยอมคุกกี้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้)

สำหรับการประมวลผลข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด เช่น การขายและการตลาด De Beers Jewellers และ De Beers Forevermark ต่างก็เป็นผู้เก็บข้อมูลที่แยกจากกัน

De Beers Jewellers และ De Beers Forevermark ดำเนินการโดยบริษัทและแฟรนไชส์หลายแห่งทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกรวบรวมไว้ในร้านค้า และข้อมูลใดๆ ที่คุณยินยอมให้แบ่งปันกับพวกเขาจากเว็บไซต์นี้

รายชื่อบริษัทต่างๆ ของ De Beers Jewellers และ De Beers Forevermark ในแต่ละพื้นที่ สถานที่ และรายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่างนี้

บริษัทต่างๆ ของ Forevermark และหน่วยงานกำกับดูแล:

บริษัทของ Forevermark

ที่อยู่

หน่วยงานกำกับดูแลและรายละเอียดการติดต่อ (ถ้ามี)

Forevermark Limited (UK)

17 Charterhouse Street, EC1N 6RA, London UK

สำนักงานคณะกรรมาธิการด้านข้อมูลข่าวสาร

โทรศัพท์0303 123 1113

อีเมลcasework@ico.org.uk

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF

Forevermark China

Suite 4608, The Park Place, No. 1601, Nanjing West Road, Shanghai 200040, China

ไม่มี

Forevermark KK (Japan)

Yebisu Garden Place Tower 30F, 4-20-3 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, 150-6030, Japan                                                                   

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PPC)

โทรศัพท์03-6457-9849

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์Kasumigaseki Common Gate West Tower 32nd Floor, 3-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0013, Japan

Forevermark Hong Kong

26/F Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central, Hong Kong

ไม่มี

De Beers India Private Limited 

TCG Finance Centre, 6th floor, C-53, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400098, India

ไม่มี

Forevermark US Inc

300 First Stamford Place. Stamford, CT, 06902, USA

ไม่มีหน่วยงาน

บริษัทต่างๆ ของ De Beers และหน่วยงานกำกับดูแล

ประเทศที่ตั้งของบริษัท De Beers

ชื่อบริษัทของ De Beers

รายละเอียดการติดต่อหน่วยงานเก็บข้อมูลของ De Beers

หน่วยงานกำกับดูแลและรายละเอียดการติดต่อ (ถ้ามี)

ออสเตรเลีย

De Beers Jewellers Ltd

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์: 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA

สำนักงานคณะกรรมาธิการข้อมูลส่วนบุคคลแห่งออสเตรเลีย

โทรศัพท์: 1300 363 992

อีเมล: enquiries@oaic.gov.au

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์: GPO Box 5218, Sydney NSW 2001, Australia

อินเดีย

De Beers Jewellers Ltd

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์: 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA

ไม่มี

ญี่ปุ่น

De Beers Jewellers Ltd

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์: 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PPC)

โทรศัพท์03-6457-9849

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์Kasumigaseki Common Gate West Tower 32nd Floor, 3-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0013, Japan

โมนาโก

De Beers Jewellers Ltd

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์: 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA

หน่วยงานการคุ้มครองข้อมูลของโมนาโก (Commission de Contrôle des Informations Nominatives - CCINN)

โทรศัพท์:(+377) 97 70 22 44

แฟกซ์:(+377) 97 70 22 45

อีเมล:ccin@ccin.mc

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์: “Suffren” building, Block B, 4th floor, 7, rue Suffren Reymond, 98000 - Monaco

นอร์เวย์

De Beers Jewellers Ltd

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์: 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA

รายละเอียดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้คือ https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

สวิตเซอร์แลนด์

De Beers Jewellers Ltd

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์: 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งสหพันธรัฐและคณะกรรมาธิการด้านข้อมูลข่าวสาร

โทรศัพท์:+41 (0)58 462 43 95

อีเมล:info@edoeb.admin.ch

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์Office of the Federal Data Protection and Information Commissioner FDPIC Feldeggweg 1 CH - 3003 Berne

มาเลเซีย

De Beers Jewellers Ltd

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์: 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA

 

ซาอุดิอาระเบีย

De Beers Jewellers Ltd

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์: 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA

 

เกาหลีใต้

De Beers Jewellers Ltd

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์: 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA

 

สหราชอาณาจักร

De Beers Jewellers Ltd

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์: 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA

สำนักงานคณะกรรมาธิการด้านข้อมูลข่าวสาร

โทรศัพท์0303 123 1113

อีเมลcasework@ico.org.uk

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF

ยุโรป

De Beers Jewellers Ltd

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์: 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA

รายละเอียดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้คือ https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en


คุณใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อตอบสนองคำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อคุณที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่คุณเพื่อ
  • ประมวลผลข้อมูลตามคำขอของคุณ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการทำสัญญาขายหรือบริการ
  • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณ รวมถึงบริการ Register My Diamond การโทรกลับ และไลฟ์แชท
  • ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและการชำระเงิน
  • ทำการส่งมอบ
  • แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ เพื่อให้คุณได้รับบริการที่ครบถ้วนและใช้งานได้จริง และเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราที่มีต่อคุณได้ สิ่งเหล่านี้อาจถูกส่งทางอีเมลหรือไปรษณีย์ หรือหากจำเป็น เราอาจติดต่อคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือข้อความ สิ่งเหล่านี้รวมถึงการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา และ
  • บันทึกข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในสิทธิของคุณภายใต้การรับประกัน
  • วัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย
  • เพื่อติดตามอัตราส่วนระหว่างยอดจำหน่ายสินค้าตามจริงเมื่อเทียบกับยอดคลิกชมสินค้าของลูกค้าที่ใช้บริการนัดหมายออนไลน์
 • ตามความยินยอมของคุณ
  • ในกรณีที่เราทำการประมวลผลตามความยินยอมของคุณ ข้อมูลนี้จะถูกแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณหรือเป็นผลมาจากคำขอของคุณ เช่น คุณเลือกที่จะแบ่งปันรายการสินค้าที่ต้องการของคุณหรือการลงทะเบียนของขวัญ
  • เพื่อแสดงข้อความ/คำอธิบายภาพ รูปภาพและ/หรือวิดีโอของคุณ (ซึ่งอาจรวมถึงการ "ถูกใจ" ความคิดเห็นหรือปฏิกิริยาอื่นๆ ต่อข้อความ/คำอธิบายภาพ รูปภาพและ/หรือวิดีโอดังกล่าว) บนเว็บไซต์ของเรา
  • จองการนัดหมายในร้านค้า และการนัดหมายออนไลน์ และติดตามการขายจากสิ่งเหล่านี้
 • เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ และการปรับปรุงพัฒนา และการขยายธุรกิจของเรา (ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา) เราจะประมวลผลข้อมูลเพื่อ
  • จัดหาบริการให้ตรงกับความต้องการของคุณ
  • ตอบคำถามของคุณและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการจัดเก็บของเรา
  • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
  • รักษาเว็บไซต์และระบบของเราให้ปลอดภัย
  • ทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่ายขึ้น
  • เข้าใจฐานลูกค้าและแนวโน้มการซื้อ
  • ปรับแต่งโฆษณาให้เหมาะสมกับคุณ
  • สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองบนโซเชียลมีเดียตามข้อมูลของคุณและที่มีกับเรา เพื่อให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายการโฆษณาของเราไปยังผู้ชมที่คล้ายกัน
  • ปกป้องหรือใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายและตรวจสอบข้อร้องเรียน และ
  • เข้าใจถึงประสิทธิภาพของการตลาดของเรา
 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
  • การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
  • การคุ้มครองข้อมูล
  • สุขภาพและความปลอดภัย
  • การป้องกันการฟอกเงิน
  • การสืบสวนการฉ้อโกง
  • การช่วยเหลือการบังคับใช้กฎหมาย และ
  • ภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

เราอาจประมวลผลข้อมูลหมวดหมู่พิเศษในรูปแบบของข้อมูลด้านสุขภาพ (ข้อกำหนดด้านอาหาร) สำหรับการจัดเลี้ยง

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปนี้

 • ชื่อนามสกุล
 • ที่อยู่
 • รายละเอียดการชำระเงินและธุรกรรม
 • รายละเอียดการสั่งซื้อและการจองนัดหมาย
 • หมายเลขติดต่อ
 • ที่อยู่อีเมล
 • ข้อมูลการตรวจสอบบัตรประจำตัว - รวบรวมไว้สำหรับการตรวจสอบการป้องกันการฟอกเงิน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ และข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน
 • เวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา
 • การส่งคำค้นหา
 • คุกกี้ (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา)
 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและอุปกรณ์
 • ความยินยอมในการเลือกใช้การตลาด
 • เรายังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และจากผู้อื่นที่อาจแบ่งปันข้อมูลตามที่ได้รับอนุญาตจากนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า ในร้านค้า และการลงทะเบียนออนไลน์ ยังรวมถึงรายละเอียดส่วนบุคคลที่ไม่บังคับ เช่น วันแต่งงาน ความสนใจเกี่ยวกับเครื่องประดับ ขนาดแหวน
 • รูปภาพ วิดีโอ และข้อความที่คุณส่งให้เราผ่านทางโซเชียลมีเดียของเรา (รวมถึงผ่านทางการใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับเรา) หรือไซต์ของเรา

คุณได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของฉันจากที่ใด

เรารวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณด้วยวิธีต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เรา

ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณให้กับเราโดยตรง ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือทางโทรศัพท์ ข้อความ โซเชียลมีเดีย หรือสื่ออื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราโดย

 • กรอกแบบฟอร์มในบัญชีโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่าแพลตฟอร์ม)
 • เมื่อคุณลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มของเราหรือสมัครใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา
 • เมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขัน การสนับสนุนการส่งเสริมการขาย หรือตอบแบบสำรวจ
 • โดยการโพสต์ความคิดเห็นหรือเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของเรา
 • เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งของเรา
 • เมื่อคุณติดต่อเราและเมื่อคุณให้ข้อมูลโดยตรงกับเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมหรือได้รับเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของเรา หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากเราโดยใช้คุกกี้และเว็บบีคอน ซึ่งอาจเปิดเผยข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลอุปกรณ์ และการส่งคำค้นหา เราได้รับสิ่งนี้เมื่อคุณ

 • เข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา (ซึ่งจะเปิดเผยประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้ เบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการ และที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (“IP”) ของคุณ)
 • การโต้ตอบกับแพลตฟอร์มและบริการอื่นๆ ของเรา การดูเนื้อหาและส่งคำค้นหา

แหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สาม

เราอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณที่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือในเชิงพาณิชย์ และรวมกับข้อมูลที่เรารวบรวมหรือได้รับเกี่ยวกับคุณในรูปแบบอื่น เรายังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อกับบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มของเรา

ข้อมูลที่ต้องใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทเป็นเงื่อนไขในการใช้บริการของเรา ข้อมูลบังคับรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน การสร้างบัญชี และการส่งคำสั่งซื้อออนไลน์ การไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นนี้จะหมายความว่าคุณจะไม่สามารถทำการสั่งซื้อกับเราได้

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอย่างไร

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อ

 • เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือคำสั่งศาลตามกฎหมาย
 • เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ทวงหนี้และประสานงานกับทนายความของเราที่เกี่ยวข้องกับการถูกคุกคามที่อาจเกิดขึ้น หรือการฟ้องร้องคดีที่เกิดขึ้นจริง
 • การตรวจสอบทางบัญชีของเรา
 • การปรับโครงสร้างใหม่หรือขายธุรกิจหรือทรัพย์สินใดๆ ของเรา
 • การโฮสต์และการจัดการเว็บไซต์
 • การดำเนินการวิเคราะห์เว็บไซต์
 • การดำเนินการชำระเงิน
 • การเชื่อมต่อกับลูกค้าบนโซเชียลมีเดีย

บุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวบรวมหรือรับข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้แพลตฟอร์มของเรา รวมถึงผ่านการใช้คุกกี้และเว็บบีคอน ข้อมูลนี้อาจถูกเก็บรวบรวมในช่วงเวลาหนึ่งและรวมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมบนเว็บไซต์และบริการออนไลน์ต่างๆ โปรดทราบว่าเราไม่ได้ควบคุมหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ (หรืออื่นๆ) เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการเหล่านี้ก่อนทำการเชื่อมต่อ

มาตรการรักษาความปลอดภัย

ที่ De Beers Jewellers และ De Beers Forevermark เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคุณเป็นอย่างมาก และเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของคุณ ข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บไว้จะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา ในกรณีที่เราได้ให้ (หรือในกรณีที่คุณได้เลือก) รหัสผ่านซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนของเราได้ คุณมีความรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ เราขอให้คุณอย่าแชร์รหัสผ่านกับบุคคลอื่น และเราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ สามเดือน

เราได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมไว้บนเว็บไซต์ของเราและในร้านค้าของเรา เนื่องจากลักษณะโดยธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแบบเปิดทั่วโลกทำให้เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือในขณะที่จัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบของเราหรือในการดูแลของเรา ข้อมูลจะปลอดภัยอย่างแน่นอนจากการบุกรุกโดยบุคคลอื่น เช่น แฮกเกอร์ อย่างไรก็ตาม เราคุ้มครองข้อมูลทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลของคุณนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") หรือประเทศของคุณ เราจะทำเช่นนั้นก็ต่อเมื่อมีมาตรการป้องกันที่เพียงพอตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล นอกจากนี้ ข้อมูลยังอาจจะถูกประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานนอก EEA หรือประเทศของคุณที่ทำงานให้กับเราหรือหนึ่งในผู้ให้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้ นอกจากงานส่วนอื่นแล้ว เจ้าหน้าที่ดังกล่าวอาจมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ การประมวลผลรายละเอียดการชำระเงิน และการให้บริการช่วยเหลือ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยัง De Beers Jewellers ในพื้นที่ของคุณหรือบริษัทของ Forevermark ภายในกลุ่มบริษัทของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศนี้ ซึ่งรวมถึงพันธมิตรแฟรนไชส์ของเราที่ตั้งอยู่ในตะวันออกกลาง รัสเซีย และแคนาดา

การโอนเงินระหว่างประเทศ

เว็บไซต์ Forevermark มีแม่ข่ายอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา debeers.com, debeers.cn, debeers.co.uk มีแม่ข่ายอยู่ในประเทศเยอรมนี  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนจะถูกโอนไปยังเขตอำนาจศาลต่างๆ ซึ่งกฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจไม่เทียบเท่ากับกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ เราใช้การป้องกันที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าระดับการป้องกันสำหรับการถ่ายโอนระหว่างประเทศนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรักษาข้อมูล

 • เราจะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้สอดคล้องกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและตารางการเก็บรักษาข้อมูล เว้นแต่ภาระหน้าที่ต่อหน่วยงานกำกับดูแลของเราจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือเราจำเป็นต้องลบข้อมูลดังกล่าวออกจากบันทึกของเรา
 • เมื่อข้อมูลไม่จำเป็นสำหรับธุรกิจ ข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือข้อบังคับแล้ว ข้อมูลนั้นจะถูกกำจัดหรือไม่ระบุชื่อ

สิทธิของคุณ

สิทธิในการเข้าถึง

คุณมีสิทธิ์ขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครอง

สิทธิในการแก้ไขและลบ

คุณมีสิทธิ์ขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์บางประการ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง ไม่เกี่ยวข้อง มากเกินไป ล้าสมัย ไม่สมบูรณ์ ทำให้เข้าใจผิด หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 

ในกรณีที่เราทำการประมวลผลโดยเฉพาะตามความยินยอมของคุณ และคุณได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลแก่เรา คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ  

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลโดยมีเหตุผลอันสมควร

ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลในการประมวลผล คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลนั้น หากคุณคัดค้าน เราต้องหยุดการประมวลผลนั้น เว้นแต่เราจะสามารถแสดงเหตุผลอันสมควรตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลนั้น แทนที่จะพิจารณาถึงผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของคุณเป็นสำคัญ หรือในกรณีที่เราต้องประมวลผลข้อมูลสำหรับการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย 

ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นโดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล เราเชื่อว่าเราสามารถให้เหตุผลอันสมควรได้ แต่เราจะพิจารณาแต่ละกรณีเป็นรายบุคคล

สิทธิในการยื่นคำร้อง

หากคุณมีปัญหา ข้อกังวล หรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ หรือต้องการแจ้งให้เราทราบถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อด้านบน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็คือสำนักงานคณะกรรมาธิการด้านข้อมูลข่าวสารแห่งสหราชอาณาจักร (ICO) เมื่อใดก็ได้  ดูรายละเอียดข้อมูลติดต่อของ ICO ได้ที่นี่ https://ico.org.uk/concerns/

เราขอให้คุณพยายามหาทางแก้ไขปัญหาใดๆ กับเราก่อนที่จะติดต่อหน่วยงานกำกับดูแล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคุณ หรือใช้สิทธิ์ใดๆ ของคุณ โปรดติดต่อ dataprotection@angloamerican.com

ติดต่อเรา

เรายินดีรับฟังคำถาม ข้อคิดเห็น และคำขอเกี่ยวกับคำประกาศนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

ฝ่ายบริการลูกค้า Forevermark (support@forevermark.com)

17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA 

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราได้ที่ dataprotection@angloamerican.com

De Beers Jewellers (Clientservices@debeers.com)

เวอร์ชัน

คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดในเดือนกันยายน 2021 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ ดังนั้นโปรดตรวจสอบเป็นระยะ