นโยบายความเป็นส่วนตัว

ที่ Forevermark เรามีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายฉบับนี้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราได้มา กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยละเอียดเพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจแนวคิดและแนวปฏิบัติของเรา และทราบสิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้

ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บจากท่าน

เราเก็บและประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้ของท่าน

 • ข้อมูลที่ท่านกรอกลงในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เมื่อสมัครรับบริการของเรา เมื่อโพสต์วัสดุใดๆ หรือเมื่อขอรับบริการอื่นๆ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ที่บ้านของท่านและ/หรือที่อยู่สำนักงาน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ เช่น อายุ และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านหากท่านสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลอื่นๆ ที่อาจจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ นอกจากนี้ เราอาจขอข้อมูลจากท่านเมื่อท่านเข้าร่วมการประกวดแข่งขันหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ ที่เราเป็นผู้สนับสนุน สมัครรับจดหมายข่าวทางอีเมล และรายงานปัญหาหนึ่งๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
 • หากท่านติดต่อเรา เราอาจมีการเก็บบันทึกเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนั้นไว้
 • นอกจากนี้ เราอาจขอให้ท่านทำแบบสอบถามที่เราใช้เพื่อการวิจัย ซึ่งท่านไม่ได้จำเป็นต้องทำแบบสอบถามเหล่านั้น
 • รายละเอียดธุรกรรมและการนัดหมายที่ท่านทำผ่านทางเว็บไซต์ของเรา (หากมี) และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมสินค้าและจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่าน (Fulfilment)
 • ข้อมูลอื่นใดที่ท่านอาจให้ไว้กับเราเกี่ยวกับบริการและ/หรือเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้
  • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อรวบรวมรายการของที่อยากได้หรือรายการของขวัญที่อยากได้
  • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเราในส่วนที่ทำงานเชิงโต้ตอบ
  • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อใช้งานฟีเจอร์ของบัญชีผู้ใช้งาน เช่น ศูนย์ Preference Centre การรับสมัครจดหมายข่าว และฟีเจอร์ Register My Diamond
  • ที่อยู่อีเมลของเพื่อนของท่านและบุคคลอื่นๆ ที่ท่านให้ไว้สำหรับบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง และ
  • ภาพ วีดิโอ และข้อความที่ท่านส่งถึงเรา ไม่ว่าผ่านทางเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ของเรา (รวมถึงการใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับเรา) หรือทางเว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลที่เก็บจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเราหรือบริการอื่นๆ บนระบบดิจิทัล
  • รายละเอียดเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยท่านและข้อมูลที่สร้างขึ้นในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงเวลา ความถี่ และรูปแบบการใช้บริการ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เว็บล็อก และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านี้จะจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ท่านเข้าถึง
  • เราจะเก็บข้อมูลว่าท่านดำเนินการอย่างไรกับโฆษณาและจดหมายข่าวของเรา รวมถึงข้อมูลว่าท่านเปิดหรือคลิกลิงค์ที่อยู่ในหนังสือติดต่อใดๆ หรือไม่ หากท่านไม่ตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารของเราเป็นระยะเวลาหนึ่ง เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินว่าจะส่งข่าวสารถึงท่านต่อไปหรือไม่

เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือบริการของเราบนระบบดิจิทัล รวมถึงข้อมูลที่อยู่ไอพีของท่าน ระบบปฏิบัติการ และประเภทเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ บบปฏิบัติการ และารติดนบล็อก วลา ความถี่ และรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้(หากสามารถกระทำได้) เพื่อการบริหารจัดการระบบและเพื่อรายงานข้อมูลโดยรวมให้ผู้ทำการโฆษณาทราบ ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมและรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการบริหารจัดการระบบภายในของเรา อีกทั้งใช้เพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเราและเพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังอาจใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์อย่างกว้างๆ เช่น ประเทศที่เป็นถิ่นกำเนิดและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เราอาจจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ทั้งปวงเกี่ยวกับข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของเราโดยผู้ให้บริการในนามของเราได้ (รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ ‘ผู้ให้บริการ’ ด้านล่างนี้) 

อ่านเพิ่มเติม

เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเซิร์ฟเวอร์ของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้ ซึ่งเรียกว่าที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล หรือที่อยู่ไอพี เป็นตัวเลขที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านกำหนดให้โดยอัตโนมัติสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เมื่อท่านเปิดเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจทำการบันทึกที่อยู่ไอพีของท่าน และอาจรวมถึงชื่อโดเมนของท่านด้วย นอกจากนี้ เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจบันทึกหน้าเว็บไซต์ที่นำท่านเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ของเรา (เช่น เว็บไซต์อื่นหรือเครื่องมือค้นหา) หน้าเว็บไซต์ของเราที่ท่านเยี่ยมชม เว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมหลังจากเว็บไซต์ของเรา โฆษณาที่ท่านเห็นและ/หรือคลิกเข้าไป ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และการตั้งค่าของท่าน คำค้นหาใดๆ ที่ท่านได้ใช้บนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บที่นำท่านมาสู่เว็บไซต์ของเรา ตลอดจนการใช้งานเว็บและข้อมูลอื่นๆ ที่บันทึกไว้โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรา

สื่อสังคมออนไลน์

นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาจากสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ ยูทูป และวีแชท) โดยนำมาแสดงไว้บนเว็บไซต์ของเรา บนหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและวิเคราะห์โดยบริษัทเอง (และเพื่อธุรกิจของบริษัท) โดยในกรณีนี้มักเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรา (เช่น บนเว็บไซต์ของเราหรือบนหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของเรา) หรือเรียกความสนใจจากเราโดยการใช้แฮชแท็กหรือแท็กที่เกี่ยวข้องกับเรา ธุรกิจของเรา อุตสาหกรรมที่เราประกอบธุรกิจอยู่ หรือความสนใจของเรา

คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน ตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายเรื่องคุกกี้ ของเรา

เราเก็บข้อมูลนี้ทำไม

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • เพื่อทำตามสัญญาที่เราให้ไว้กับท่านในกรณีที่เราตกลงว่าจะจัดให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่าน โดยเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะ
  • ดำเนินการประมวลผลตามที่ท่านร้องขอเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายหรือจัดให้บริการ
  • จัดให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่ท่าน รวมถึงบริการ Register My Diamond
  • ประมวลผลการชำระเงิน
  • จัดส่งสินค้า
  • ดำเนินธุรกิจและจัดให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
  • ติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับบริการเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ถูกต้องครบถ้วน และเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราต่อท่าน ซึ่งอาจเป็นการติดต่อสื่อสารทางอีเมลหรือโดยการลงประกาศไว้ หรือหากจำเป็นตามแต่สถานการณ์ เราอาจติดต่อท่านทางโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารนี้รวมถึงการแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเราด้วย และ
  • บันทึกข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้สิทธิตามการรับประกัน
 • โดยที่ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • ในกรณีที่เราต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการเก็บข้อมูลนั้นจากท่าน หรือเป็นความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอของท่าน เช่น ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันรายการของที่อยากได้หรือรายการของขวัญที่อยากได้
  • เพื่อแสดงข้อความ/คำบรรยายใต้ภาพ รูปภาพ และ/หรือวีดิโอ (ซึ่งอาจรวมถึงการคลิก “ไลค์” การแสดงความคิดเห็น หรือการแสดงปฏิกิริยาอื่นๆ ต่อข้อความ/คำบรรยายใต้ภาพ รูปภาพ และ/หรือวีดิโอ) บนเว็บไซต์ของเรา
  • เราจะติดต่อท่านเพื่อทำการตลาดทางตรงหากท่านยินยอมให้เราทำได้ โดยท่านมีสิทธิเพิกถอนการให้ความยินยอมดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ ท่านมีสิทธิอย่างไรบ้างด้านล่างนี้
 • เพื่อให้เราสามารถนำเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน และเพื่อให้ธุรกิจของเรา (ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา) พัฒนาและเติบโตขึ้น เราจะประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
  • จัดให้บริการที่ตรงกับความชื่นชอบของท่าน
  • พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  • รักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์และระบบของเรา
  • เข้าใจฐานลูกค้าและแนวโน้มสินค้าที่เป็นที่นิยม
  • นำเสนอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่าน
  • รวบรวมรายชื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการหนึ่งๆ (Custom audience) โดยพิจารณาจากข้อมูลและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเพื่อที่เราจะได้สามารถนำเสนอโฆษณาของเราไปยังกลุ่มผู้ใช้งานอื่นที่คล้ายกันได้
  • สู้คดีหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และสืบสวนหาข้อเท็จจริงเมื่อมีการร้องเรียน และ
  • เข้าใจถึงประสิทธิภาพของการทำการตลาดของเรา

นอกจากนี้ เรามีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเราตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

ท่านมีสิทธิโต้แย้งไม่ให้มีการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ท่านสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ ท่านมีสิทธิอย่างไรบ้าง ด้านล่างนี้

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับ
  • ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
  • การคุ้มครองข้อมูล
  • สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
  • การป้องกันการฟอกเงิน
  • การสืบสวนเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการหลอกลวง
  • การให้ความช่วยเหลือในการบังคับใช้กฎหมาย และ

หน้าที่ตามกฎหมายอื่นใดที่เรามีเป็นครั้งคราว

เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้นานเท่าใด

 • เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ไม่เกินกว่า 6 ปีนับจากวันที่ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่านสิ้นสุดลง เว้นแต่หน้าที่ที่เรามีต่อหน่วยงานกำกับดูแลจะกำหนดให้ต้องดำเนินการเป็นอย่างอื่น หรือเราจำเป็นต้องลบข้อมูลนั้นจากบันทึกของเรา

เราจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับใครบ้าง

เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ ‘เราเก็บข้อมูลนี้ทำไม’ ข้างต้น เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลต่อไปนี้

 • บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ ซึ่งบางรายเป็นผู้ที่เรามอบหมายให้จัดให้บริการแก่เรา
  • คู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทสาขา ซัพพลายเออร์ และผู้รับจ้างช่วงในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาใดๆ ที่เราทำไว้กับท่าน 

   อ่านเพิ่มเติม

   (เช่น บริษัทผู้ให้บริการโฮสติ้งสำหรับเว็บไซต์หรือฐานข้อมูล บริษัทผู้ให้บริการโฮสติ้งสำหรับรายการที่อยู่ ผู้ให้บริการอีเมล บริษัทผู้ให้บริการกระจายสินค้า บริษัทผู้ให้บริการจัดเตรียมสินค้าและจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ และผู้ให้บริการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญากับเรา)

  • • ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือค้นหาที่ดูแลเรื่องการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเรา

   อ่านเพิ่มเติม

   (เช่น บริษัทผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการจัดการและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการโฆษณา บริษัทด้านสื่อ การทำการตลาด และโฆษณา และผู้ให้บริการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญากับเรา)

  • ผู้ให้บริการสำรวจลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและพัฒนาบริการของเรา
 • บริษัทใดๆ ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของเรา
 • ตัวแทนด้านการทำการตลาด ตัวแทนสื่อ และผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของสถิติจากข้อมูลรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อวัดการให้ความสนใจและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และอีเมลเพื่อการทำการตลาดในรูปของสถิติจากข้อมูลรวม เช่น รูปแบบการใช้งานโดยรวมและรายงานข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ บุคคลภายนอกเหล่านี้จะไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลใดๆ ได้

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • ในกรณีที่เราขายหรือซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ใดๆ ซึ่งในกรณีนี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ที่อาจทำการขายหรือซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ดังกล่าว
 • ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ตามกฎหมาย หรือเพื่อบังคับใช้สิทธิหรือดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้หรือสัญญาอื่นๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของลูกค้าของเรา หน่วยงานกำกับดูแล หรือผู้อื่น ซึ่งในบางกรณี อาจรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการหลอกลวง ป้องกันการฟอกเงิน และลดความเสี่ยงเกี่ยวกับเครดิต

 

ข้อมูลของท่านมีการจัดเก็บและรักษาความลับอย่างไร

ที่ Forevermark เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของท่าน และเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเงินของท่าน ข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บมาจะถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา ซึ่งมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย หากเราได้ให้ (หรือท่านได้เลือกใช้) รหัสผ่านสำหรับเข้าถึงบริการอย่างใดอย่างหนึ่งของเรา ท่านต้องรับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่านนั้นไว้เป็นควาบลับ เราขอให้ท่านไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบถึงรหัสผ่านของท่านและขอแนะนำให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านในทุกๆ สามเดือน

แม้เราจะมีการใช้มาตรการตามสมควรทั้งทางเทคนิคและในเชิงองค์กรเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้แก่เราผ่านทางเว็บไซต์ของเรา แต่เนื่องจากอินเทอร์เน็ตโดยลักษณะแล้วเป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารในทั่วโลกที่เป็นแบบเปิด เราจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าในระหว่างที่มีการส่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต หรือเก็บข้อมูลไว้บนระบบของเรา หรืออยู่ในความดูแลของเราโดยประการอื่น ข้อมูลนั้นจะไม่ถูกผู้อื่น เช่น แฮกเกอร์ โจมตีอย่างแน่นอน แต่เราก็มีการใช้มาตรการป้องกันทั้งทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนวิธีต่างๆ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจถ่ายโอนและเก็บข้อมูลของท่านไว้ที่อื่นที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) หรือนอกประเทศที่ท่านอยู่ เฉพาะในกรณีที่มีมาตรการคุ้มครองอย่างเพียงพอตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ อาจมีการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยพนักงานที่อยู่นอกเขต EEA หรือนอกประเทศที่ท่านอยู่ ซึ่งทำงานให้เราหรือผู้จัดให้บริการแก่เราเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ พนักงานดังกล่าวอาจมีหน้าที่ในการจัดเตรียมสินค้าและจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ ประมวลผลการชำระเงินของท่าน และจัดให้บริการให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น

กล่าวโดยเฉพาะ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังบริษัท Forevermark ที่อยู่ในประเทศของท่านเพื่อดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน และเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

รายชื่อบริษัท Forevermark ในประเทศต่างๆ มีแสดงไว้ที่นี่

บริษัท Forevermark

ที่อยู่

Forevermark Limited (สหราชอาณาจักร) 

20 คาร์ลตัน เฮาส์ เทอร์เรซ, ลอนดอน SW1Y 5AN สหราชอาณาจักร

Forevermark China

สวีท 4608, เดอะ พาร์ค เพลซ, เลขที่ 1601, นานจิง เวสต์ โร้ด, เซี่ยงไฮ้ 200040, จีน

Forevermark KK (ญี่ปุ่น)

เยบิสุ การ์เดน เพลซ ทาวเวอร์ 30F, 4-20-3 เอบิสุ, ชิบุยา-กุ, โตเกียว 150-6030, ญี่ปุ่น                                                                    

Forevermark Hong Kong

26/F คินวิค เซ็นเตอร์, 32 ฮอลลิวู้ด โร้ด, เซ็นทรัล, ฮ่องกง

Forevermark India

Forevermark Diamond Private Ltd, คอนสตรัคชั่น เฮาส์ เอ, ชั้น 3, ทเวนติโฟร์ธ โร้ด, คาร์ (เวสต์) มุมไบ, 400 052, อินเดีย

Forevermark US Inc

300 เฟิร์สท สแตมฟอร์ด เพลซ, สแตมฟอร์ด, คอนเนตทิคัต, 06902, สหรัฐอเมริกา

เราได้มีการใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อคุ้มครองข้อมูล ซึ่งท่านมีสิทธิขอรับสำเนาข้อสัญญาดังกล่าว (โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง)

นอกจากนี้ เรามีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่ซัพพลายเออร์ที่อยู่นอกเขต EEA โดยใช้ข้อสัญญามาตรฐานและวิธีการถ่ายโอนข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบ เช่น ยึดถือตามการรับรองตามข้อสัญญา Privacy Shield ของซัพพลายเออร์ เช่น เราใช้ Salesforce Marketing Cloud เพื่อประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่สหรัฐอเมริกาและได้รับการรับรองตาม Privacy Shield ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาข้อสัญญามาตรฐานดังกล่าวหรือสำเนาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการอื่นๆ ที่ใช้ได้ (โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง)

เมื่อเราได้รับข้อมูลของท่าน เราจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ อย่างเคร่งครัดและใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ท่านมีสิทธิอย่างไรบ้าง

ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องได้รับความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนการให้ความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ โดยท่านสามารถใช้สิทธิเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยการติดต่อมายัง support@forevermark.com หรือ Forevermark Customer Services ที่ 20 คาร์ลตัน เฮาส์ เทอร์เรซ, ลอนดอน SW1Y 5AN ท่านมีสิทธิที่จะดำเนินการต่อไปนี้

 • ขอให้เราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบ (ก่อนเก็บข้อมูลของท่าน) หากเราประสงค์จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรือหากเราประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • ขอให้เราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เป็นการประมวลผลข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะในกรณีที่การประมวลผลนั้นไม่มีเหตุผลอันสมควร
 • ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ขอให้เราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ เว้นแต่การประมวลผลนั้นจะมีประโยชน์ต่อสาธารณชน
 • ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้
 • ขอข้อมูลของท่านที่เราเก็บไว้เพื่อแก้ไขหากไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 • ขอให้ลบข้อมูลในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บข้อมูลนั้นอีกต่อไป ท่านเพิกถอนการให้ความยินยอม (ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลนั้นต้องได้รับความยินยอม) ท่านใช้สิทธิในการโต้แย้งตามที่กล่าวไว้ด้านล่างโดยที่ไม่มีเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลนั้นที่มีผลเหนือกว่า การประมวลผลข้อมูลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลนั้นต้องถูกลบออกเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลของเด็กและมีการเก็บข้อมูลนั้นในการเสนอให้บริการเกี่ยวกับสังคมสารสนเทศ (Information society service)
 • ขอให้ยุติการประมวลผลข้อมูลหากมีการโต้แย้งว่าข้อมูลนั้นอาจไม่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บข้อมูลนั้นอีกต่อไป หรือท่านใช้สิทธิในการโต้แย้ง (ทั้งนี้ ต้องมีการตรวจสอบว่าการประมวลผลนั้นมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่)
 • ขอให้ส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่ท่านต้องการในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลนั้นใช้วิธีอัตโนมัติและการประมวลผลข้อมูลนั้นกระทำโดยที่ได้รับความยินยอมหรือเป็นไปตามสัญญา

หากท่านมีประเด็นปัญหาหรือความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน หรือต้องการแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น หากท่านมีความไม่พอใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ Information Commissioner’s Office (ICO) แห่งสหราชอาณาจักร ได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อไปที่ https://ico.org.uk/concerns/

เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังหรืออาจมีลิงค์มาจากเว็บไซต์ของคู่ค้า ผู้ทำการโฆษณา และบริษัทในเครือของเราเป็นครั้งคราว หากท่านไปตามลิงค์ใดๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ เราขอเรียนว่า เว็บไซต์เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นของตนเอง และเราไม่ขอรับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้หรือเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์เหล่านี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เว็บไซต์เหล่านี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงข้อมูลเป็นครั้งคราว ท่านควรตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้ทราบว่าเรามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือไม่

การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำร้องขอเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เรายินดีรับฟังเสมอ กรุณาติดต่อมายัง support@forevermark.com หรือที่ Forevermark Customer Services ที่ 20 คาร์ลตัน เฮาส์ เทอร์เรซ, ลอนดอน SW1Y 5AN. เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของเราสามารถติดต่อได้ที่

สำหรับการติดต่อเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลได้แก่ Forevermark Limited บริษัทซึ่งจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ ทะเบียนบริษัทเลขที่ 06501918 มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 20 คาร์ลตัน เฮาส์ เทอร์เรซ, ลอนดอน SW1Y 5AN