WEB SİTESİNİN KULLANIMINDA UYGULANACAK HÜKÜM VE KOŞULLAR

(Son düzenleme Mayıs 2018)

İş bu Hüküm ve Koşullar (‘Koşullar’) ile bünyesinde atfedilen belgeler, De Beers Forevermark Limited tarafından işletilen www.forevermark.com web sitesinin ve Çin için www.forevermark.cn alan adımız dahil olmak üzere De Beers Forevermark Limited tarafından işletilip www.forevermark.com

ile bağlantılı olan sair çevrimiçi ve mobil web sitelerinin (birlikte ‘Site’) tarafınızca kullanımını düzenleyen yasal hüküm ve koşulları ortaya koymaktadır. De Beers Forevermark Limited 06501918 şirket numarası altında İngiltere ve Galler’de tescil edilmiş, 20 Carlton House Terrace, London, SWIY 5AN adresinde yerleşik bir limited şirkettir. KDV numaramız GB243565264 ’dır.

İşbu Koşullarda geçen ‘bizim’, ‘bize’ ve ‘biz’ ibareleri De Beers Forevermark Limited’e atıf yapmaktadır.

İŞ BU KOŞULLAR’I KABUL ETMİYORSANIZ SİTE’Yİ KULLANAMAZSINIZ.

1. Uygulanacak Diğer Hükümler

İş bu Koşullar, siteyi kullanmanıza ilişkin olarak da uygulanacak, aşağıda belirtilen ek koşullara atıfta bulunmaktadır:

 • Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikamız, Sizden aldığımız veya sizin bize sağladığınız her türlü kişisel veriyi hangi koşullarda işlediğimizi düzenlemektedir. Site’yi kullanarak sağladığınız tüm verilerin doğru olduğunu garanti etmektesiniz.

 • Kabul Edilebilir Kullanım Politikamız, Site’nin izin verilen ve yasaklanan kullanımlarını düzenlemektedir. Site’yi kullanırken bu politikaya uymanız gerekmektedir.

2. Site’ye Erişim

Site’ye erişim geçici mahiyette olup, zaman zaman Site’de değişiklik yapabilir ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Site’nin veya içeriklerin bir kısmını veya tamamını değiştirebilir, askıya alabilir veya geri çekebiliriz.

3. Haklar

İş bu Site’deki tüm materyal ve içerikler (metinler, işaretler, web sayfaları, sesler, yazılımlar (kodlar, ara yüzler ve site yapısı da dahil olmak üzere) ve videolar ile bunların görünüşü ve hissiyatı, tasarım ve derlemesi de dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) bize veya lisansörlerimize aittir. Sitedeki içeriği ve materyali sosyal medya aracılığıyla yalnızca sitede yer alan sosyal medya paylaşım simgelerini kullanarak ve yalnızca hukuka uygun, kişisel, ticari olmayan kullanımlarınız için paylaşabilirsiniz. Bunun dışındaki her türlü indirme, yeniden yayınlama, yeniden iletim, çoğaltma veya sitedeki materyal ve içeriklerin kullanımı, elektronik, basılı veya diğer bir formatta olup olmadığına bakılmaksızın, yasaktır ve dünya çapında fikri mülkiyet kanunları ve diğer kanunları ihlale yol açabilir. Bu materyal ve/veya içerikleri kullanmaya yalnızca iş bu Koşullar’da belirtildiği şekilde yahut bizim veya lisansörlerimizin açık yazılı yetkilendirmesi ile izinli olacağınızı ve bunun dışında önceden yazılı iznimizi almaksızın söz konusu materyal veya içeriği kopyalama, çoğaltma, aktarma, kamuya açma, dağıtma, ticari faydalanma, uyarlama, çevirme, tadil etme, paketleme, birleştirme, paylaşma veya herhangi bir kişinin kullanımına sunma yahut türev çalışmalar oluşturma işlemlerine tabi tutamayacağınızı ya da ticari amaçla kullanamayacağınızı kabul etmektesiniz. İş bu Site’yi veya herhangi bir içeriğini satışa sunamaz veya herhangi bir vasıtayla dağıtamazsınız. Herhangi bir şekilde spamleme, hackleme, bilgisayar virüsü veya saatli bomba yükleme veya işbu Koşullar’ın herhangi bir hükmüyle açıkça yasaklanmış olan sair yöntemler de dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yöntem veya cihazla Site’nin işletimi veya kullanımına müdahale etmeyecek veya müdahale girişimde bulunmayacaksınız.

4. Fikri mülkiyet

Site’de görünen veya bulunan tüm markalar, ticari unvanlar, hizmet markaları, tasarım markaları, patentler, telif hakları, veri tabanı hakları ve diğer her türlü fikri mülkiyetin sahibi ve /veya yetkili kullanıcısı, aksi açıkça belirtilmediği sürece tarafımızdır. İş bu Koşullar’da belirtilen haller dışında Site’nin kullanımı Site üzerinde erişebileceğiniz fikri mülkiyetler üzerinde tarafınıza herhangi bir hak, unvan, menfaat veya lisans vermemektedir. İş bu Koşullar’da belirtilen haller dışında fikri mülkiyetlerin kullanılması veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır. İş bu Site’de yer alan hiçbir husus bizim veya Site’de görüntülenen marka, hizmet markası veya logoların sahibi üçüncü kişilerin önceden yazılı onayı alınmaksızın, dolaylı olarak bir hak düşmesi veyahut herhangi bir lisans veya herhangi bir marka, hizmet markası veya logo üzerinde kullanım hakkı tanındığı şeklinde yorumlanamayacaktır. Burada belirtilen haller dışında Site’de görüntülenen marka, hizmet markası veya logolar üzerindeki kullanımınız kesinlikle yasaktır.

5. Garanti verilmemesi

İş bu Site (her türlü bilgi, materyal, yazı, grafik, link veya Site’de bulunan sair öğeler de dahil olmak üzere) “olduğu gibi”, “garanti verilmeksizin”, “kullanıma hazır olduğu müddetçe”, herhangi bir güvence verilmeksizin sunulmaktadır. Hukuken mümkün olduğu ölçüde, Site’ye veya Site’deki herhangi bir içeriğe uygulanabilecek olan açık veya örtülü her türlü şart, garanti, temsil ve sair hükümleri kapsam dışında tutmaktayız.

Lütfen içeriği güncellemek hususunda bir yükümlülüğümüz olmadığını ve içeriğin herhangi bir süre içinde güncelliğini yitirmiş olabileceğini dikkate alınız. Site’nin veya üzerindeki herhangi bir içeriğin hatasız veya kusursuz olacağını garanti etmemekteyiz. Site’yi “olduğu gibi” ve açık veya örtülü herhangi bir garanti vermeksizin sunmaktayız.

Site’nin virüslerden ari olacağını garanti etmemekteyiz. Site’nin güvenliğini sağlamak için makul önlemler alsak da, bildiğiniz üzere internet tamamen güvenli bir ortam değildir ve Site üzerinden paylaştığınız veya ilettiğiniz materyallerin yetkisiz erişim veya kullanımdan ari olduğu hususunda açık veya örtülü herhangi bir garanti vermemekteyiz.

Site bakım, bilgisayar donanımlarında arıza veya diğer çeşitli nedenler sebebiyle zaman zaman erişime kapalı olabilir ve Site’nin herhangi bir nedenle erişime kapalı olmasından ötürü size karşı bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Site’den memnun kalmamanız durumunda tek çözümünüz Site’yi kullanmayı bırakmanız olacaktır.

6. Üçüncü kişi hizmetleri

İş bu Site bizim kontrolümüz dışında olarak diğer sitelere link veya atıf içerebilir. Bu tür siteler veya bunların içerikleri için sorumluluk almamaktayız. Sayfalarımızda bu tür linklerin bulunması bu sitelere, ürünlerine, hizmetlerine veya işletmecilerine yönelik olarak tarafımızca bir onay, temsilcilik veya garanti verildiği anlamına gelmez. Bu tür üçüncü taraf siteler üzerinde yüklenen veya saklanan bilgilere ilişkin herhangi bir kontrolümüz olmadığından, söz konusu diğer sitelerin gizlilik politikası ve kullanım koşullarına başvurmalısınız. Tarafımızın, öngörülebilir de olsa, bu tür üçüncü taraf siteleri kullanımınız veya Sitemizin link veya atıfta bulunduğu herhangi bir sitenin faaliyetleri ve müşteri bilgileri uygulamaları nedeniyle doğacak zarar ve kayıplardan herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

7. Sitemize link verme

Adil ve yasal olacak, unvanımıza zarar vermeyecek ve ondan yararlanmayacak şekilde ana sayfamıza link verebilirsiniz. Bu Site’yi çerçeveleyemez veya derin link olarak atamazsınız. Üzerinden link verdiğiniz site her bakımdan Kabul Edilebilir Kullanım Politikamız ve ilgili mevzuat ile uyumlu olmak zorundadır. Gerçekte olmadığı halde bizim tarafımızdan onay, ilişik veya icazet verildiğine işaret eden linkleri paylaşamazsınız.

8. Sorumluluğunuz

İş bu Site’de belirtilen bilgilere göre hareket etmeden ya da bu bilgilere itibar etmeden önce bu bilgileri her zaman için uygun bağımsız bilgi kaynaklarıyla ve/veya yetkilileriyle doğrulamalısınız. İşbu Site’den indirilen her türlü materyal üzerinde virüs kontrol yazılımı kullanmak ve bu yazılımların donanımınızla uyumluluğunu sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Tarafımıza üçüncü kişilere ilişkin bilgiler verdiğiniz durumlarda, söz konusu bilginin ifşasına yönelik üçüncü kişinin onayını aldığınızı ve üçüncü kişinin Gizlilik ve Çerez Politikamız ve bilgileri ne şekilde kullanacağımız hakkında bilgi aldığını ve onay verdiğini garanti etmektesiniz. Ayrıca verdiğiniz bilgilerin ilgili kanun veya düzenlemeler gereğince yasaklanan herhangi bir içerik içerip içermediğini kontrol etmelisiniz. Bu güvenceyi ihlal etmeniz durumunda uğrayacağımız her türlü kayıp ve zarardan sorumlu olacaksınız.

Güvenlik prosedürlerimizin bir parçası olarak bir kullanıcı kimlik kodu, şifresi veya başka bir bilgi seçmeniz ya da almanız durumunda söz konusu bilgileri gizli tutmanız gerekmektedir. Bu bilgileri üçüncü kişilere ifşa edemezsiniz. Kullanıcı kimlik kodu veya şifresini sizden başka birinin bildiğini düşünmeniz veya şüphelenmeniz durumunda derhal bizi support@forevermark.com üzerinden bilgilendirmeniz gerekmektedir.

9. Sorumsuzluk

İş bu Koşullar’daki hiçbir husus bizim ihmalimizden, hilemizden veya yanlış beyanımızdan kaynaklanan ölüm veya fiziksel zarar veya İngiliz hukuku ve ilgili mevzuat gereğince kapsam dışı bırakılamayan diğer her türlü sorumluluktan doğan yükümlülüklerimizi hariç tutamaz veya sınırlayamaz. Yukarıda belirtilen hususlara istinaden; Site kullanımınız sonucu ya da;

•  sitemizin kullanımı ya da kullanılamaması
•  siteden indirebileceğiniz her türlü üçüncü kişi yazılım veya
•  sitemizde gösterilen her türlü içeriğin kullanımı ya da bu içeriklere itibar edilmesi ile bağlantılı olarak gerek sözleşmeden, (ihmal de dahil) haksız fiilden, yasal yükümlülük ihlalinden doğan, gerekse de, öngörülebilir de olsa, sizin ya da bir üçüncü kişinin uğradığı herhangi kayıp, masraf ya da zarara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğumuz söz konusu değildir.

Şayet ticari kullanıcıysanız, özellikle;

•  kar, satış, iş veya gelir kaybından,
• iş kesintisinden;
• öngörülen birikimlerin kaybından,
• iş fırsatı, şerefiye ya da itibar kaybından veya
• herhangi dolaylı veya tesadüfi kayıp veya zararlardan sorumlu olmayacağımızı lütfen göz önünde bulundurunuz.

Şayet tüketici kullanıcıysanız, lütfen sitemizi yalnızca yerel ve özel kullanım için sunmakta olduğumuzu dikkate alınız. Sitemizi herhangi bir ticari amaç ya da iş amacıyla kullanmayacağınızı ve herhangi bir kar kaybı, iş kaybı, iş kesintisi ya da iş fırsatının kaybından ötürü sorumlu olmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Bilgisayar donanımınıza, bilgisayar programlarınıza, verilerinize ya da diğer tescilli materyallerinize sitemizi kullanmanız veya üzerindeki ya da üzerinde bağlantı verilmiş bir sitedeki herhangi bir içeriği indirmeniz nedeniyle zarar verebilecek virüs, dağıtık hizmet aksatma saldırısı veya sair teknolojik zararlı materyallerden doğan kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacağız.

Site ile bağlantılı olarak birtakım materyalleri kullanma veya indirmeden kaynaklı veya buna ilişkin ya da genel olarak internet ile bağlantılı materyal kullanımı veya indirilmesinden kaynaklı olarak barındırma hizmetleri, sunucular veya internet servis sağlayıcıları, telefon ağları veya telefon servislerine ilişkin sorunlardan ya da kullanıcının ya da başka bir kişinin bilgisayarına, cep telefonuna veya sair donanım ve yazılımına hasar veya zarar gelmesinden tarafımız sorumlu olmayacaktır.

Verdiğiniz güvenceleri herhangi bir şekilde ihlal etmeniz sonucu doğacak olan ve tarafımıza tazmin etmeyi taahhüt ettiğiniz (eğer tüketiciyseniz kayıp ve zararlarımızdan sorumlu olacağınızı taahhüt etmişsiniz demektir) her türlü talebi savunma ve kontrol etme hakkımızı saklı tutmaktayız ve siz de söz konusu taleplere karşı yapacağımız savunmalarda bizimle tamamen iş birliği halinde olacağınızı kabul etmektesiniz.

10. Sizin tarafınızdan verilen bilgiler

Bize veya Site’ye içerik iletmenizi sağlayan bir özellikten faydalanmanız ya da Site’deki diğer kullanıcılarla iletişim kurmanız durumunda Kabul Edilebilir Kullanım Politikamız’da yer alan ölçütlere riayet etmeniz gerekmektedir.

Her türlü katkının bu ölçütlerle uyumlu olacağını garanti etmektesiniz ve bu garantinin ihlalinden doğan zararlarımızı tazmin etmekten sorumlu olacaksınız. Şayet tüketici kullanıcıysanız, bu durum garantiyi ihlal etmeniz nedeniyle oluşacak kayıp ve zararlardan sizin sorumlu olacağınız anlamına gelir. Site’ye gönderdiğiniz paylaşım ve içeriklerin, kendi görüşümüz doğrultusunda, Kabul Edilebilir Kullanım Politikamız’daki

içerik ölçütleriyle uyumlu olmadığı kanaatine varırsak söz konusu materyalleri silme hakkımız mevcuttur. İster herkese açık olarak paylaşılmış ister özel olarak iletilmiş olsun, tüm içerikler yalnızca bu içerikleri oluşturan kişinin sorumluluğundadır. Kullanıcılar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri takip veya kontrol edemeyebiliriz ve söz konusu içerikler hakkında sorumluluk alamayız. Her türlü üçüncü kişi içeriği veya Site üzerinden yüklenen ya da Site üzerinden elde ettiğiniz materyallerin her türlü kullanım ve itibarı hususundaki riskler sizin kendi üzerinizdedir.

Site’ye yüklenen herhangi içerik veya sair materyallerin tamlığı, dürüstlüğü, doğruluğu veya güvenilirliği hakkında herhangi bir doğrulama, destek, temsil ya da garanti vermemekte ve Site’de açığa vurulan hiçbir görüşü desteklememekteyiz. Site’ye erişimle beraber kırıcı, zararlı, yanlış veya başka şekilde uygunsuz ya da bazı durumlarda yanlış etiketlendirilmiş ya da aldatıcı nitelikteki içeriklere maruz kalabileceğinizi anlamış olmaktasınız. Sizin veya Site’nin başka bir kullanıcısı tarafından yüklenen hiçbir içerik veya herhangi bir materyalin doğruluğu hakkında ya da herhangi bir içeriğin ya da Site’de postalanan, e-mail ile gönderilen, iletilen veya sair yollarla sunulan diğer materyallerin kullanımından doğan kayıp ve zararlar hakkında hiçbir koşulda size veya üçüncü bir kişiye karşı sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

11. Lisans verdiğiniz haklar

Özellikle talep edilmedikçe Site, servislerinden herhangi biri, e-mail veya sair yollar üzerinden, hiçbir gizli, sır niteliğinde veya şahsi bilgilerin ve diğer materyallerin verilmesini zorunlu tutmuyor ve arzu etmiyoruz. Bu bağlamda tarafımıza tasarım, fotoğraf, çizim veya bedele konu olmasını beklediğiniz ya da gizli kalmasını istediğiniz orijinal yaratıcı materyalleri göndermemenizi rica ediyoruz.

Tarafımıza yaratıcı öneriler, fikirler, notlar, fotoğraflar, çizimler, konseptler veya sair bilgileri (ayrı ayrı “Başvuru” ve birlikte “Başvurular”), talep edilmeyen Başvuruları veya diğer yaratıcı materyalleri göndermemeniz hususundaki talebimize rağmen göndermeniz durumunda Başvuru hiçbir durumda gizli veya şahsi bilgi kabul edilmeyecektir. Başvuruların hiçbiri nezdimizde herhangi bir yükümlülük veya gizlilik teşkil etmeyecek olup, herhangi bir Başvurunun kullanımı veya ifşası için sorumlu olmayacağız. Çoğaltma, ifşa, iletim, yayım, yayın veya paylaşım da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü Başvuru, hiçbir amaç için kısıtlamaya tabi olmaksızın tarafımızdan kullanılabilmekte olup, söz konusu Başvuruların kullanımının telif hakları, markalar, manevi haklar, gizlilik hakları, tescilli haklar veya sair mülkiyet hakları, yayın hakları ya da fikir ve materyaller için kredi verme hakkı da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hakkınızı zedelemesi hususundaki her türlü talebinizden gayrikabili rücu olmak üzere vazgeçmekte ve feragat etmektesiniz.

Tarafımıza dünya çapında şimdilerde bilinen veya gelecekte icat edilecek olan her türlü platformda daimi olarak (ya da uygulanabilir hukukun elverdiği en yüksek süre içerisinde) tarafınıza herhangi bir imtiyaz, tazminat ya da kredi vermeksizin Başvuruyu çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayınlama, lisanslama, gönderme, satma, çevirme, dahil etme, türevlerini yaratma, faydalanma, kamuda tedavüle çıkartma veya iletme ya da kullanma hakkını gayrikabili rücu olarak tesis etmekte fakat bunu bir borç olarak yüklememektesiniz. Site’ye ya da tarafımıza Başvuru yapmakla, söz konusu Başvuru’nun orijinal olduğunu ve her türlü fikri mülkiyet hakkı ve yayın ve/veya gizlilik hakkı da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin hiçbir hakkını ihlal veya tecavüz etmeyeceğinizi beyan ve garanti etmektesiniz. Söz konusu güvencenin ihlali halinde uğrayacağımız zararı tazmin etmekle yükümlü olacağınızı kabul etmektesiniz. Şayet tüketici kullanıcıysanız, güvenceyi ihlal etmeniz sonucu uğrayacağımız kayıp ve zararlardan sorumlu olacaksınız demektir. Site’ye ve/veya tarafımıza yaptığınız Başvurular kabul ve iade edilmeyecektir. Site’ye veya tarafımıza yaptığınız Başvuruları kullanma yükümlülüğümüz olmadığını ve bu tür bir kullanımı zorlayamayacağınızı anlamakta ve kabul etmektesiniz. Tarafımızla ilişkinizin gizli, güvene dayalı veya başka türde özel bir ilişki olmadığını ve tarafımıza herhangi bir materyal yollamanızın bizi Başvurunuza ilişkin olarak genel toplum bireylerinin içinde bulunduğu konumdan başka bir konuma yerleştirmediğini tanımakta ve kabul etmektesiniz.

Fikirlere, tasarımlara ve diğer materyallere yönelik geniş bir erişime sahip olduğumuzu ve yeni fikirlerin kendi çalışanlarımız tarafından sıklıkla gönderildiğini ya da geliştirildiğini anlamakta ve bilginiz dahilinde tutmaktasınız. Bunlardan birçoğu yapı, tasarım, amaç ve diğer yönlerden sizin Başvurunuza rakip, benzer ya da özdeş olabilir. Bu tür benzer ya da özdeş materyalleri kullanmamız durumunda herhangi bir tazminat hakkınızın olmayacağını kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Son olarak, Site’ye ve/veya bize gönderdiğiniz materyallerin tarafımızca fiili veya iddia edilen kullanımına ilişkin veya bundan dolayı doğabilecek taleplerinize istinaden, varsa bu nedenle oluşan zararların telafisi olanaksız olmayacak veyahut size ihtiyati ve diğer parasal olmayan tedbirleri alma hakkı vermeye yeterli olmayacak ya da herhangi bir şekilde materyalle dayalı veya dayalı olduğu iddia edilen platformlarımızdan, ürünlerimizden ya da hizmetlerimizden faydalanmayı veya başka bir kullanımı hiçbir şekilde yasaklamayacak ve bu tür bir durumda hak ve hukuki çözüm yollarınız bir davada kesinlikle varsa zararların tazmini hakkı ile sınırlı olacaktır. Bu paragraf, kişisel bilgilerinizi koruyan veri gizliliği yasaları veya benzer gizlilik yasaları kapsamında sahip olduğunuz hakları, bu haklar hariç tutulamadığı müddetçe, etkilemeyecektir.

12. Kullanıcı bilgileri

Site’yi kullandığınız süre boyunca tarafımıza isim ve soyadınız, telefon numaranız veya e-mail adresiniz ya da ilgili veri gizliliği kanunları kapsamındaki sair kişisel verilerinizi vermeniz talep edilebilir (söz konusu bilgiler bundan sonra “Kullanıcı Bilgileri” olarak anılacaktır. Söz konusu Kullanıcı Bilgileri’ne ilişkin bilgi toplama ve kullanma politikamız Gizlilik ve Çerez Politikamız'da düzenlenmiştir.

Kullanıcı Bilgileri’nin doğruluğu ve içeriğinden münhasıran sorumlu olacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

13. Kısıtlama, askıya alma ve sona erdirme

İş bu Koşullar’ı ihlal ettiğiniz kanaatine varmamız durumu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zamanda Site’ye erişiminizi ve/veya interaktif hizmetler de dahil olmak üzere Site’deki herhangi bir hizmetten yararlanma imkanınızı ihbar ile ya da ihbar edilmeksizin, herhangi bir sebebe dayanarak ya da sebep göstermeden, (kullanıcı adı ve şifrenizi devre dışı bırakma da dahil) kısmen veya tamamen kısıtlayabilir, askıya alabilir ya da sona erdirebiliriz. Söz konusu kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme durumları işbu Koşullar’ı ihlalinize ilişkin sahip olabileceğimiz hiçbir hakka halel getirmeyecektir. Lütfen işbu Koşullar’ın ihlali şüphesinin varlığı halinde IP adresinizi takip etme ve gerekirse internet servis sağlayıcınızla irtibata geçme ehliyetimizin bulunduğunu göz önünde bulundurunuz. İşbu Koşullar’a uyumluluğunuzu tamamen kendi irademize göre belirleyeceğiz ve bu kararımız nihai ve bağlayıcı olacak olup değişim ya da itiraza tabi olmayacaktır.

14. Kampanyalar

Site zaman zaman kendinizle ilgili materyal ya da bilgiler göndermenizi gerektiren çekilişler, yarışmalar veya sair kampanyalar sunabilir. Lütfen Site üzerinden teklif edilen çekiliş, yarışma veya kampanyaların bu çekiliş, yarışma veya kampanyaları tanımlamanın yanı sıra, belirli yaş ya da coğrafi kısıtlamalar, gönderdiğiniz materyali düzenleyen hüküm ve koşullar ve kişisel bilgilerinizin nasıl kullanılacağına dair tamamlayıcı ifşaatlar gibi uygunluk şartlarını düzenleyen ayrı birtakım kurallara tabi olabileceğini ve çoğunlukla da olduğunu göz önünde bulundurunuz. Bu kuralları, katılmaya, kaydolmaya ve/veya giriş yapmaya yönelik arzunuz ve elverişliliğiniz olup olmadığına karar vermek için okumak sizin sorumluluğunuzdadır. Söz konusu çekiliş, yarışma veya sair kampanyalara katılmakla, her bakımdan nihai ve bağlayıcı olacak olan bu kurallara ve burada tanımlanan sponsor(lar)a ait kararlara katlanarak uyacağınızı kabul etmektesiniz.

15. Muhtelif hükümler

İş bu Hükümler, Gizlilik ve Çerez Politikamız ile Kabul Edilebilir Kullanım Politikamız da dahil olmak üzere, sizinle aramızdaki sözleşmenin konusu itibariyle tamamını teşkil eder ve aramızdaki diğer her türlü geçmiş vaat, temsil, sözleşme, beyan ve mutabakatın yerini alır. Koşullar’daki herhangi bir hak veya hükmü kullanmamamız ya da icra etmememiz, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Koşullar’ın herhangi bir hükmünün yetkili mahkeme tarafından icra edilemez ya da geçersiz addedilmesi halinde, taraflar buna rağmen mahkemenin tarafların iradesinin hükümde yansıtıldığı gibi yürürlüğe koyması gerektiği ve Koşullar’daki diğer hükümlerin tam olarak yürürlükte kalacağı hususlarında mutabıktır. İşbu Koşullar dairesindeki hal ve yükümlülüklerinizi kimseye devredemezsiniz. Biz ise işbu Koşullar dairesindeki hak ve yükümlülüklerimizden feragat edebilir, bu hak ve yükümlülüklerimizi üçüncü kişilere devir veya temlik edebiliriz.

16. Uygulanacak hukuk ve yargılama yetkisi

Site’ye ziyaretten kaynaklı veya buna ilişkin her türlü talep üzerinde İngiliz mahkemeleri münhasır olmayan bir yargı yetkisine sahiptir, ancak iş bu Koşullar’ın ihlali hakkında ikamet ettiğiniz ülkede size karşı yasal girişimlerde bulunma hakkımızı muhafaza etmekteyiz. İşbu Koşullar ve bunlardan kaynaklı veya bunlarla veya bunların konu ya da şekliyle (sözleşmeden kaynaklanmayan uyuşmazlık ve talepler de dahil) bağlantılı olarak ortaya çıkan uyuşmazlık ve talepler İngiltere ve Galler hukukuna tabi olarak ele alınacaktır.

17. İletişim bilgileri

De Beers Forevermark Limited, 17 Charterhouse Street, London EC1N 6RA. Email: support@forevermark.com

Şikayet ve uyumluluğa ilişkin sorularınız için irtibat: support@forevermark.com

Forevermark®, A Diamond is Forever™, Center of My Universe® ve Forevermark Setting™ De Beers Şirketler Grubunun Tescilli Markalarıdır

KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASI

İş bu kabul edilebilir kullanım politikası sizinle aramızdaki Site erişiminizi sağlayan koşulları düzenlemektedir. İş bu kabul edilebilir kullanım politikası Site’nin tüm ziyaretçi ve kullanıcıları hakkında uygulanır. Site’yi kullanmanız iş bu kabul edilebilir kullanım politikasında yer alan (Gizlilik ve Çerez Politikamız da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere) tüm ilkelere uymayı kabul ve taahhüt ettiğiniz anlamına gelir.

1. Yasaklı kullanımlar

İş bu Site’yi yalnızca hukuka uygun amaçlar için kullanabilirsiniz. İş bu Site’yi;

• İlgili yerel, milli veya uluslararası kanun ve yönetmelikleri ihlal edecek şekilde
• Hukuka aykırı veya aldatıcı ya da hukuka aykırı veya aldatıcı amaç/etki taşıyacak şekilde
• Küçüklere herhangi bir şekilde zarar veren ya da zarar vermeye yönelik amaçlar hakkında
• İçerik standartlarımızla uyumlu olmayan her türlü materyali göndermek, bilerek almak, yüklemek, indirmek, kullanmak veya yeniden kullanmak için – lütfen Site Koşullarımız’a ve Gizlilik ve Çerez Politikamıza
• İstenmeyen ya da yetkisiz reklam veya tanıtım materyali ya da benzer istem şekillerini (spam) iletmek ya da gönderilmesini sağlamak için
• Her türlü veriyi bilerek aktarmak, virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, tuş basış kaydedicisi, casus yazılım, reklam destekli yazılım veya sair zararlı programlar ile her türlü bilgisayar yazılım veya donanımının işleyişini olumsuz etkilemek için tasarlanmış benzer bilgisayar kodlarını içeren her türlü materyali göndermek ya da yüklemek için,
• (a) bir kişiye ait olan ve üzerinde herhangi bir hak sahibi olmadığınız ve/veya (b) yanlış, yanıltıcı ya da hatalı her türlü bilgi veya ürün/mal/öğeyi sunmak, göstermek, yüklemek, düzenlemek, iletmek, yayınlamak, aktarmak, güncellemek veya paylaşmak için kullanamazsınız.

Ayrıca;

• Site’nin herhangi bir kısmını Koşullarımızla çelişecek şekilde çoğaltmamayı, yedeklememeyi, kopyalamayı ya da yeniden satışa sunmamayı,
• Aşağıdakilere yetkisiz olarak erişmemeyi, müdahale etmemeyi, zarar vermemeyi ya da aksatmamayı kabul etmektesiniz:
• Site’nin herhangi bir bölümüne
• Site’nin saklandığı herhangi bir araç veya is ağa
• Site’nin sunulmasında kullanılan herhangi bir yazılıma
• üçüncü kişiler tarafından sahip olunan ya da kullanılan herhangi bir ara, ağ ya da yazılıma

2. İNTERAKTİF HİZMETLER

Zaman zaman Site üzerinde aşağıdakiler de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere interaktif servisler sunabiliriz:

• Chat odaları.
• Duyuru tahtaları.
• Kullanıcı tarafından oluşturulmuş işlevsellik (interaktif servisler).

Herhangi bir interaktif hizmet sunduğumuzda, vaat edilen hizmetin türü, modere edilip edilmediği ve ne tür bir moderasyonun söz konusu olduğu (insan mı teknik mi olduğu da dahil) hakkında açık bilgilendirme yapacağız.

Bu riskler doğrultusunda ilgili hizmetin moderasyona uygun olup olmadığına (ne tür bir moderasyon olacağı da dahil) karar vereceğiz. Ancak, Site’de sunduğumuz herhangi bir interaktif hizmeti denetleme, takip etme ya da modere etme yükümlülüğü altında değiliz ve hizmet modere ediliyor olsa da olmasa da kendimizi herhangi bir interaktif servisin bir kullanıcı tarafından içerik standartlarımızla çelişen şekilde kullanımının doğuracağı kayıp veya zararlardan açıkça muaf tutuyoruz. Söz konusu interaktif hizmet kullanımının riski sizin kendi üzerinizdedir.

Küçüklerin herhangi bir interaktif hizmetimizi kullanması ebeveyn veya vasisinin onayına tabidir. Çocuklarının interaktif hizmetleri kullanmasına izin veren ebeveynlere, moderasyon kusursuz olmadığından online güvenlikleri hakkında çocuklarıyla iletişime geçmelerini öneririz. İnteraktif hizmetleri kullanan küçükler kendilerini bekleyen muhtemel risklerden haberdar edilmelidir. İnteraktif bir hizmeti modere edemediğimizde sorun veya zorluk söz konusu olduğunda, normal olarak moderatörle iletişim kurmanız için bir yöntem sağlayacağız.

3. İÇERİK STANDARTLARI

İş bu içerik standartları Site’ye dahil ettiğiniz tüm materyaller (katkılar) ve buna ilişkin her türlü interaktif hizmet hakkında uygulanır.

Belgeyle beraber aşağıdaki standartların ruhuna da uymanız gerekmektedir. Bu standartlar her katkının her bir kısmına ve tamamına uygulanacaktır.

Katkılar;

• (Gerçekleri ortaya koyduklarında) doğru
• (Fikirleri ortaya koyduğunda) gerçekten ele alınmış
• Gönderildiği ülkenin ilgili hukukuna uygun olmalıdır.

Katkılar;

• Bir kişinin onurunu kırıcı nitelikte materyal içeremez.
• Müstehcen, kırıcı, nefret içerikli veya tahrik edici materyal içeremez.
• Cinsel içerikli materyallerin tanıtımını yapamaz.
• Şiddeti teşvik edemez.
• Irk, seks, din, milliyet, engel, cinsel yönelim veya yaş ayrımcılığını teşvik edemez.
• Başka kişilerin patent, telif hakkı, veri tabanı haklarını ve markalarını ihlal edemez.
• Herhangi bir kimseyi aldatıcı şekilde davranamaz.
• Üçüncü kişilere yönelik sözleşmesel ya da güvene dayalı edim gibi yasal edimleri ihlal ederek yapılamaz.
• Hukuka aykırı faaliyetleri teşvik edemez.
• Diğer kişilerin özel hayatına yönelik tehdit, istismar ya da müdahale teşkil edemez; öfke, rahatsızlık ya da gereksiz heyecana sebep olamaz.
• Diğer kişileri rahatsız edecek, üzecek, utandıracak, telaşa düşürecek ya da sinirlendirecek nitelikte olamaz.
• Bir kişiyi taklit etmek ya da kimliğini veya bir kişiyle bağlantısını yanlış takdim etmek için kullanılamaz.
• Gerçekte tarafımızdan oluşturulmadığı halde Bizim tarafımızdan oluşturulduğu izlenimini veremez.
• (Örnek kabilinden) telif hakkı ihlali ya da bilgisayarın kötüye kullanılması gibi hukuka aykırı faaliyetleri savunamaz, tanıtamaz ya da yönlendiremez.

4. ASKIYA ALINMA VE FESİH

Kendi takdirimize bağlı olarak işbu kabul edilebilir kullanım politikasının Site kullanımınız üzerinden ihlal edilip edilmediğini belirleyeceğiz. Bu politikanın ihlali halinde uygun gördüğümüz işlemleri yapabiliriz.

İş bu kabul edilebilir kullanım politikasına uyulmaması Site’yi kullanmanıza imkan veren Koşullar nezdinde esaslı ihlal teşkil eder ve aşağıda belirtilen işlemlerin her birini gerçekleştirmemiz sonucunu doğurabilir:

• Site’yi kullanma hakkınızın derhal geçici veya kalıcı olarak düşmesi.
• Site’ye yüklediğiniz materyallerin derhal, geçici veya kalıcı olarak kaldırılması.
• Tarafınıza uyarı gönderilmesi.
• İhlalden kaynaklı (makul idari ve hukuki masraflar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm giderlerin tazmin niteliğinde geri ödenmesi için tarafınıza yasal işlemler yürütülmesi.
• Tarafınıza karşı ilave yasal işlemler.
• Makul ölçüde gerekli gördüğümüz durumlarda söz konusu bilgilerin emniyet yetkililerine açıklanması.

İş bu kabul edilebilir kullanım politikasına karşı yürütülecek işlemler hakkında kendimizi sorumluluktan muaf tutmaktayız. İşbu ilkelerde tarif edilen karşılıklar sınırlı değildir ve uygun gördüğümüz başka her türlü işlemi yapabiliriz.

KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

İşbu kullanım politikasını her zaman için iş bu sayfayı değiştirmek suretiyle düzenleyebiliriz ve bu düzenlemeler Site’de yayınlanması itibariyle yürürlüğe girecek olup, söz konusu değişikliklerden sonra Site’yi, değişikliklerin Site’de yayınlanma tarihinden sonra devamlı olarak kullanmanız anılan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Yaptığımız değişiklikler sizin için bağlayıcı olduğundan, bunları fark etmek için zaman zaman bu sayfayı kontrol etmeniz beklenmektedir. İşbu kabul edilebilir kullanım politikasının bazı hükümlerinin yerini Site’nin başka bir yerinde yayınlanan hüküm veya bildirimler alabilir.