คุกกี้

การใช้คุกกี้โดย Forevermark

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่ติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม คุกกี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ข้อมูลบางอย่างแก่เจ้าของเว็บไซต์ เช่น จดจำสิ่งที่ท่านชื่นชอบ บันทึกสิ่งที่ท่านใส่ไว้ในตะกร้าซื้อของ และนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หนึ่งๆ เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกันเพื่อให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้ดีและจัดให้บริการที่ตรงกับความชื่นชอบของท่านยิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้มีดังนี้

  • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างสูงต่อการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookie) คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ในส่วนที่มีการจำกัดการเข้าถึง เป็นต้น  
  • คุกกี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์/พัฒนาประสิทธิภาพ (Analytical/performance cookie) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา และดูว่าผู้ใช้งานท่องเว็บไซต์ของเราอย่างไรบ้าง ซึ่งจะช่วยเราในการพัฒนาวิธีการทำงานของเว็บไซต์ เช่น โดยการจัดการให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานจะเจอสิ่งที่ตนกำลังค้นหาได้อย่างง่ายดาย
  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality cookie) คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อให้เว็บไซต์ของเราสามารถจดจำท่านได้เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์นี้อีกในภายหลัง ซึ่งช่วยให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับท่าน เรียกชื่อของท่านเพื่อทักทาย และจดจำสิ่งที่ท่านชื่นชอบได้ (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือกตั้งค่าไว้)
  • คุกกี้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Targeting cookie) คุกกี้ประเภทนี้บันทึกการเข้าชมเว็บไซต์เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และบันทึกหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมและลิงค์ที่ท่านคลิก เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อนำเสนอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะได้เห็นโฆษณาหนึ่งๆ และช่วยวัดความมีประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาได้อีกด้วย เครือข่ายผู้ทำการโฆษณามักเป็นผู้ติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้โดยที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จดจำได้เมื่อท่านเข้าไปยังเว็บไซต์หนึ่งๆ โดยข้อมูลนี้จะถูกแบ่งปันไปยังองค์กรอื่นๆ เช่น ผู้โฆษณา และบ่อยครั้งที่คุกกี้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือคุกกี้เพื่อการโฆษณานี้จะเชื่อมโยงกับส่วนการทำงานของเว็บไซต์ซึ่งจัดให้มีอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าวโดยองค์กรอื่นๆ เหล่านั้น
  • เทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน เราอาจมีการใช้ “GIF แบบโปร่งใส” (หรือที่เรียกว่า “เว็บบีคอน” หรือ “พิกเซลแท็ก”) หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือการติดต่อสื่อสารของเราถึงท่าน เพื่อช่วยให้เราทราบได้ว่าท่านได้เข้ามายังหน้าเว็บไซต์หนึ่งๆ หรือได้รับข้อความหนึ่งๆ แล้ว GIF แบบโปร่งใสมักเป็นภาพขนาดหนึ่งพิกเซลที่มีความโปร่งใส (หรืออาจเป็นภาพที่สามารถมองเห็นได้) ซึ่งติดตั้งอยู่บนหน้าเว็บไซต์หนึ่งๆ หรือในอีเมลหนึ่งๆ เพื่อให้เราสามารถทราบได้ว่าท่านได้เปิดอ่านอีเมลที่เราส่งถึงท่านหรือได้เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์นั้นๆ ของเราแล้วหรือยัง

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายละเอียดของคุกกี้ (และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน) ที่เราใช้ และเหตุผลที่ใช้

คุกกี้ของบุคคลภายนอก

คุกกี้ที่เราใช้บางส่วนเป็นคุกกี้ของบุคคลภายนอก เราทำงานร่วมกับบริษัทอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหา เพื่อให้รู้จักลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะเข้าใจการทำงานของเว็บไซต์และการใช้งานของท่าน มอบประสบการณ์ที่ตรงกับความชื่นชอบของท่าน และนำเสนอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านยิ่งขึ้น ตารางด้านล่างนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่เราใช้บนเว็บไซต์ของเราและวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ดังกล่าว หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าบุคคลภายนอกเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลที่ได้ไปอย่างไร กรุณาไปตามลิงค์ที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างเพื่อไปยังหน้านโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าว หากท่านต้องการเลือกไม่ใช้งานคุกกี้ใดๆ เหล่านี้ กรุณาไปตามลิงค์ที่ระบุไว้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกไม่ใช้งานคุกกี้ หรือท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

การเปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ต้องทำอย่างไร

ท่านอาจควบคุมการใช้คุกกี้ได้โดยการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน คุกกี้ของเราจะมีการใช้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านจึงเป็นผู้ควบคุมการใช้งานคุกกี้ของเรา ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ใดๆ หรือยอมรับให้มีการใช้คุกกี้บางส่วน หรือให้มีการแจ้งให้ท่านทราบก่อนติดตั้งคุกกี้หนึ่งๆ ลงบนฮาร์ดไดรฟ์ของท่าน หรือยอมรับคุกกี้เฉพาะจากเว็บไซต์ที่ท่านกำหนดเท่านั้นได้ หากท่านต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีการดูว่ามีการติดตั้งคุกกี้ใดไปบ้างแล้ว ตลอดจนวิธีจัดการและลบคุกกี้ กรุณาไปตามลิงค์ด้านล่างนี้

ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้ อีกทั้งท่านจะไม่ได้รับบริการที่จัดให้ตามความชื่นชอบของท่านโดยเฉพาะ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของเราเกี่ยวกับคุกกี้

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ เราจะลงประกาศไว้บนหน้าเว็บไซต์นี้ โดยจะมีผลทันทีที่ลงประกาศ การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากการลงประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าท่านรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ในบางกรณี เราอาจเลือกแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวทางอีเมลหรือโดยการลงประกาศไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์ของเราก็ได้ ท่านควรกลับเข้ามายังหน้าเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือไม่

การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำร้องขอเกี่ยวกับนโยบายนี้ เรายินดีรับฟังเสมอ กรุณาติดต่อมายัง support@forevermark.com

Forevermark Limited เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ ทะเบียนบริษัทเลขที่ 06501918 มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 20 คาร์ลตัน เฮาส์ เทอร์เรซ, ลอนดอน SW1Y 5AN